Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 74
«  Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow (sic!). (73:1) Przecz jeś, Boże, odpędził do końca? Rozgniewało sie rosierdzie twoje na owce pastwy twojej? [2] »(73:2) Pamiętaj sebrania ❬twego❭, jeż osiadł jeś od początka. (73:3) Odkupił jeś pręt dziedzictwa twego, gora Syjon, na jej jeś przebywał w niej. [3] »(73:4) 4.Wzniesi ręce twoje w pychy jich do końca! Kielko wzgłobił sie jest nieprzyjaciel w świętym! [4] »(73:5) I pochwalili sie, jiż cie nienawidzieli, pośrod god twoich. (73:6) Położyli znami❬o❭na swa znamiony, a nie poznali jako na wychodzie na sen. [5] »(73:7a) Jako w lesie drzewnem siekirami wyrąbali drzwi jego, [6] »(73:7b) w toż ❬istne❭ siekirą i przesiekiem powalili ją. [7] »(73:8) Zażgli ogniem kościoł twoj, na ziemi pokalali przebyt imienia twego. [8] »(73:9) Rzekli na swym siercu rod jich pospołu: Przestać każmy wszem dniom świętym bożym na ziemi. [9] »(73:10) Znamion naszych nie widzielismy, już nie jest prorok a nas nie pozna dalej. [10] »(73:11) A dokądże, Boże, będzie łajać nieprzyjaciel? Draźni przeciwnik imię twoje na wieki? [11] »(73:12) I czemu odwracasz rękę twoję i prawicę twoję z pośrod łona twego do końca? [12] »(73:13) Ale Bog, krol nasz przed wieki, udziałał jest zbawienie weśrzod ziemie. [13] »(73:14) Ty jeś potwirdził mocą twoją morze, zamąciłeś głowy smokow w wodach. [14] »(73:15) Ty jeś złamał głowy smokowe, dał jeś ❬ji❭ karmią ludu murzyńskiemu. [15] »(73:16) Ty jeś roztargł studnie i strumienie, ty jeś posuszył rzeki Etan. [16] »(73:17) Twoj jest dzień i twoja jest noc, ty jeś ukował zarzę i słońce. [17] »(73:18) Ty jeś uczynił wszytki kraje ziemskie, lato i wiosnę ty jeś stworzył je. [18] »(73:19) Pamiętny bądź tego: Nieprzyjaciel nałaje Bogu a lud głupi rozgorzył imię twoje. [19] »(73:20) Nie dawaj źwierzom dusz chwalących cie i dusz ubogich twoich nie zapominaj do końca. [20] »(73:21) Weźrzy na obrząd twoj, bo napełnioni są, jiż pomroczeni są ziemie, domowych złości, [21] »(73:22) by sie nie odwrocił śmierny uczynion osromoconym; ubogi i stradny chwalić będą imię twoje. [22] »(73:23) Wstań, Boże, sędzi twoję przą, pomni łajania twoja tych, jaż od głupiego są wszego dnia. [23] »(73:24) Nie zapominaj głosow nieprzyjacielow twych, pycha tych, jiż nienaźrzeli cie, wyszszy sie zawżdy. 
«  Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl