Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 76
«  Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidow (sic!). (75:1) Znan w Żydowstwie Bog, w Israhel wielikie imię jego. [2] »(75:2) I uczyniono jest w pokoju miasto jego a przebyt jego w Syjon. [3] »(75:3) Tamo złamał siły łęczyszcze, szczyt, miecz i boj. [4] »(75:4a) Świecąc ty dziwnie od gor wiekuich, [5] »(75:4b) zamąceni są wszytcy głupiego sierca. (75:5) Spali sen swoj a nie naleźli nic wszystcy mężowie bogactw w swoich ręku. [6] »(75:6) Od poswarzenia twego, Boże Jakobow, drzemali, jiż wsiadali na konie. [7] »(75:7) Ty groźny jeś a kto przeciwi sie tobie? Tudzież gniew twoj. [8] »(75:8) Z nieba usłyszany uczynił jeś sąd, ziemia drżała i odpoczynęła, [9] »(75:9) gdy wstajał w sąd Bog, by zbawiony uczynił wszytki utulne na ziemi. [10] »(75:10) Bo myślenie człowiecze będzie cie chwalić a ostatek myśli dzień święty będzie-ć czynić. [11] »(75:11) Obiecujcie i napełnia❬j❭cie Gospodnu Bogu naszemu wszystcy, jiż około jego nosicie dary, (75:12a) groźnemu i jemu, [12] »(75:12b) jenże bierze duszę książętom, groźnemu u krolow ziemskich. 
«  Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl