Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 77
«  Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(76:1) Głosem mym ku Bogu wołał jeśm, głosem mym ku Bogu, i wysłuchał mie. [2] »(76:2) W dzień zamętka me❬go❭ Boga szukał jeśm, rękama moima w nocy przeciwo jemu, a nie jeśm obłudzon. (76:3a) Nie chciała uciechy dusza moja, [3] »(76:3b) wspomniałem Boga i kochał jeśm sie, i skusił jeśm sie, i pomdlał duch moj. [4] »(76:4) Uśpieszyła jesta ku czuciu oczy moje, zamącił jeśm sie i nie mołwił jeśm. [5] »(76:5) Myślił jeśm dni stare a lata wiekuja w myśli jeśm imiał. [6] »(76:6) I myślił jeśm w nocy z siercem moim, i skuszał jeśm sie, i miotł jeśm duch ❬moj❭. [7] »(76:7) Aza na wieki porzuci Bog? Albo nie przepuści, aby lubieźliwszy był jeszcze? [8] »(76:8) Abo do końca miłosierdzie swe odrzeże, od pokolenia w pokolenie? (76:9a) Albo zapomni smiłować sie Bog? [9] »(76:9b) Albo wstrzyma w gniewie swoim miłosierdzia swa? [10] »(76:10) I rzekł jeśm: Dopirzo urozumiał jeśm, ta przemiana prawicy Wysokiego. [11] »(76:11) Pomniał jeśm działa boża, bo pomnieć będę od początka dziwy twoje [12] »(76:12) i myślić będę we wszech dzielech twych, i w nalezieniach twych skuszę sie. [13] »(76:13a) Boże, w świętym droga twoja. Kto bog wieliki jako Bog nasz? [14] »(76:13b) Ty jeś Bog, jenże czynisz cuda. (76:14a) Zjawił jeś w ludzioch moc twoję, [15] »(76:14b) odkupił jeś w ramieniu twoim lud twoj, syny Jakobowy i Jozefowy. [16] »(76:15) Widzieły cie wody, Boże, widziały cie wody i bały sie, i zamąciły sie głębokości. [17] »(76:16) Mnostwo szumu wod, głos dali obłocy. (76:17a) Bowiem str❬z❭ały twoje idą, [18] »(76:17b) głos gromu twego w kole. (76:18) Poświeciły błyskawice twoje okręgu ziemie, poruszyła sie i wezdrżała ziemia. [19] »(76:19) W morzu droga twa i ścieżki ❬twoje❭ w wiele wod a śladowie twoi nie będą poznani. [20] »(76:20) Przewiodł jeś lud twoj jako owce w ręce Mojżeszowej i Aaronowie. 
«  Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl