Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 79
«  Księga Psalmów 78 Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow (sic!). (78:1) Boże, przyszli pogani w dziedzictwo twoje, pokalali kościoł święty twoj, położyli Jeruzalem w jabłeczną strożą. [2] »(78:2) Położyli ciała sług twych karmie ptakom nieba, mięso świętych ❬twych❭ źwierzu ziemie. [3] »(78:3) Wylali krew jich jako wodę około Jeruzalem i nie był, jenże by pogrzebł. [4] »(78:4) Uczynienismy w potępy sąsiadom naszym, podrzeźnienie i naigrawanie tym, jiż w okolicy są naszej[5] »(78:5) Dokąd sie, Boże, gniewać będziesz do końca, zażże sie jako ogień gniew twoj? [6] »(78:6) Wylej gniew twoj na ludzi, jiż ciebie nie znają, i na krolewstwa, jaż imienia twego nie wzywały, [7] »(78:7) bo śniedli Jakob i miasto jego pusto uczynili. [8] »(78:8) Nie pamiętaj złości naszych dawnych, rychło uśpieszycie k nam miłosierdzia twoja, bo ubodzy sczynienismy barzo. [9] »(78:9) Pomoży nam, Boże, zbawienie nasze, i prze sławę imienia twego, Boże, wyzwol nas, i miłościw bądź grzechom naszym prze imię twoje, [10] »(78:10) bo snadź rzeką w pogaństwie: Gdzie jest Bog jich? I znano będzie w postacioch przed naszyma oczyma (78:11a) pomsta krwie sług twoich, jaż rozlita jest. [11] »(78:11b) Wnidzi przed cię stękanie spiętych. (78:12) Podług wielikości ramienia twego obejmi syny śmiercią pobitych [12] »(78:13) i wroci sąsiadom naszym siedmkroć więcej w łono jich przyganę jich, jąż są przyganiali tobie, Boże. [13] »(78:14) Ale my, lud twoj i owce pastwy twoje, chwalić cie będziem na wieki, (78:15) w pokolenie i pokolenie zjawimy chwałę twoję. 
«  Księga Psalmów 78 Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl