Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 81
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow (sic!). (80:1) Wiesielcie sie Bogu, pomocniku naszemu, śpiewajcie Bogu Jakob! [2] »(80:2) Weźmicie psalm a dajcie bęben, żołtarz wiesioły z gęślmi! [3] »(80:3) Trębcie w godną trąbę w znamienity dzień god waszych, [4] »(80:4) bo kaźń w Israhel jest i sąd Bogu Jakob. [5] »(80:5) Obrząd w Jozefie położył ji, gdy wyszedł z ziemie Ejipta, język, jegoż nie znał, usłyszał. [6] »(80:6) Odwrocił od brzemion chrzbiet jego, ręce jego w koszu służyły jesta. [7] »(80:7) W zamęcie wzywałeś mie i zbawiłeśm cie, i wysłuchałeśm cie w skryciu burze, kusiłeśm cie u wody przeciwieństwa. [8] »(80:8a) Słysz, lud moj, i poświadczę cie, Israhel, będzieszli mie słuchać, [9] »(80:8b) nie będzie w tobie bog nowy ani kłaniać sie będziesz bogu cudzemu. [10] »(80:9) Bo ja jeśm Gospodzin Bog twoj, jenże wywiodł jeśm cie z ziemie Ejipta, rozszyrzy usta twoja, a napełnię je. [11] »(80:10) I nie usłyszał lud moj głosa mego a Israhel nie posłuchnął mie, [12] »(80:11) i puściłeśm je podług żądze sierca jich; pojdą w zamysłoch swych. [13] »(80:12) By lud moj słuchał był mnie, Israhel by po drogach moich był chodził, [14] »(80:13) za nic snadź nieprzyjaciele jich ukorzyłbych był i na zamącające je puściłbych był rękę moję. [15] »(80:14) Nieprzyjaciele boży sełgali jemu i będzie czas jich na wieki. [16] »(80:15) I karmił je tukiem z żyta i z opok miodu nasycił je. 
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl