Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 83
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow(!). (82:1) Boże, kto rowien będzie tobie? Nie milczy ani ukaźnion bądź, Boże, [2] »(82:2) bo owa nieprzyjaciele twoji po❬w❭zniali a jiż nienawidzieli cie, wznieśli głowę. [3] »(82:3) Na lud twoj zgłobili radę i myślili przeciw świętym twym. [4] »(82:4) Rzekli: Pojdźcie, a rozproszymy je z luda a nie będzie wspominano imię Israhel dalej. [5] »(82:5a) Bo myślili za jedno, pospołu przeciw tobie obrząd położyli: [6] »(82:5b) stany Idumeow i Ismahelit, (82:6a) Moab i Agareni, [7] »(82:6b) Gebal ❬i Amon❭, i Amalech, cudzoziemcy przebywając w Tyrze. [8] »(82:7) Bowiem Assur przyszeł s nimi, uczynili sie na pomoc synom Lot. [9] »(82:8) Uczyń jim jako Madyjan i Zyzare, jako Jabin w strumieniu Cyzon! [10] »(82:9) Zginęli w Endor, uczynili sie jako gnoj ziemie. [11] »(82:10) Położ książęta jich jako Oreb i Zeb, i Zebee, i Salmana, (82:11a) wszystka książęta jich, [12] »(82:11b) jiż rzekli: Dziedzictwem obejmiemy świątość bożą. [13] »(82:12) Boże moj, położ je jako koło i jako źdźbło przed licem wiatra! [14] »(82:13) Jako ogień, jen żże las, i jako płomień żgący gory, [15] »(82:14) tako gonić je będziesz w burzy twoje a w gniewie twojem zamącisz je. [16] »(82:15) Napełni oblicze jich gańby, i szukać będą imię twe, Boże. [17] »(82:16) Zapłońcie sie i zamęćcie sie na wieki wiekom, i osromoceni bądźcie, i zgińcie. [18] »(82:17) I poznają, iż imię tobie Bog, ty sam nawyszszy we wszej ziemi. 
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl