Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 86
«  Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(85:1) Nakłoń, Boże, ucho twoje i wysłuchaj mie, bo stradnik i ubogi jeśm ja! [2] »(85:2) Strz❬eż❭y dusze moje, bo święty jeśm, zbawionym uczyń sługę twego, Boże moj, pwającego w cię! [3] »(85:3a) Smiłuj sie nade mną, Boże, bo ku tobie wołałeśm wszystek dzień, [4] »(85:3b) uwiesiel duszę sługi twego, bo ku tobie, Boże, duszę moję podźwigłeśm. [5] »(85:4) Bo ty, Boże, słodki i cichy, i wielikiego miłosierdzia wszem wzywającym cie. [6] »(85:5) Uszyma poczuj [modlitwę], ❬Gospodnie❭, modlitwę moję i posłuchaj głosa prośby mojej! [7] »(85:6) W dzień zamęta mego wołałeśm k tobie, bo usłyszał jeś mie. [8] »(85:7) Nie jest rowien tobie w bodzech, Boże, ani jest podług dział twych. [9] »(85:8) Wszystcy pogani, jeżeś uczynił, przydą i kłaniać sie będą przed tobą, Boże, i chwalić będą imię twoje, [10] »(85:9) bo wieliki jeś ty i czyniący dziwy, ty jeś Bog sam. [11] »(85:10) Odprowadź mie, Boże, w drodze twojej, a wnidę w prawdzie twojej, wiesiel sie sierce moje, by sie bało imienia twego. [12] »(85:11) Chwalić cie będę, Gospodnie Boże moj, we wszem siercu moim i sławić będę imię twe na wieki, [13] »(85:12) bo miłosierdzie twe wielikie jest nade mną i wytargł jeś duszę moję z piekła niższego. [14] »(85:13) Boże, złośni powstali na mie i zbor mocarzow szukali duszę moję a nie stawili ciebie przed sobą. [15] »(85:14) A ty, Gospodnie, lutościwy i miłosierny, cirpiący i wielikiego miłosierdzia, i prawdziwy, [16] »(85:15) weźrzy na mię i smiłuj sie nade mną, daj moc synu twemu i zbawionym uczyń syna posełkiniej twojej! [17] »(85:16) Uczyń se mną znamię w dobrem, iż uźrzą, jiż mie nienaźrzeli, i osromoceni bądźcie, bo ty, Boże, pomogł jeś mi i ucieszył jeś mie. 
«  Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl