Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 91
«  Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pienie Dawida(!). (90:1) Jenże przebywa w pomocy Nawyszszego, w zaszczyceniu Boga nieba przebędzie. [2] »(90:2) Rzecze Bogu: Przyjemca moj jeś ty i utoka moja, Bog moj, pwać będę weń. [3] »(90:3) Bo on zbawił mie z sidła łowcow i od słowa przykrego. [4] »(90:4) Plecoma swyma zasłoni cie i pod piory jego pwać będziesz. (90:5a) Szczytem ogardnie cie prawda jego, [5] »(90:5b) nie będziesz siebać od strachu nocnego, (90:6a) od strzały latające we dnie, [6] »(90:6b) od orędzia chodzącego we ćmach, od naboja i dyjabła połudnego. [7] »(90:7) Padną od boka twego tysiąc, a dziesięć tysięcy na prawicy twojej, ale k tobie nie przybliży sie. [8] »(90:8) A wżdyż oczyma twyma uznamionasz i odpłatę grzesznych uźrzysz. [9] »(90:9) Bo ty jeś, Boże, nadzieja moja, wysoko położył jeś utok twoj. [10] »(90:10) Nie przystąpi k tobie złe a bicz nie przybliży sie stanowi twemu. [11] »(90:11) Bo anjołom swym przykazał o tobie, aby cie strzegli we wszech drogach twoich. [12] »(90:12) W ręku będą nosić cie, aby nie uraził o kamień nogę twoję. [13] »(90:13) Na źmiju i bazyliszku będziesz chodzić i podepcesz lwa i smoka. [14] »(90:14) Bo w mię pwał, wywolę ji, zaszczycę ji, bo poznał imię moje. [15] »(90:15) Wołał ku mnie, a ja wysłucham ji, s nim jeśm w zamęcie, wyjmę ji i sławić będę ji. [16] »(90:16) Długości dni napełnię ji i pokażę jemu zbawienie moje. 
«  Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl