Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 93
«  Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(92:1) Bog krolował, w krasę oblekł sie, oblekł sie Bog w moc i przepasał sie, (92:2) bowiem stwirdził okrąg ziemie, jenże nie poruszy sie. [2] »(92:3) Nagotowan jest stolec twoj odtąd, od wieka ty jeś. [3] »(92:4) Podźwigły są rzeki, Boże, podźwigły rzeki głos swoj, (92:5a) podźwigły są rzeki lić swoję. [4] »(92:5b) Od głosow wod wiela (92:6) dziwna powyszszenia morza, dziwny w wysokościach Bog. [5] »(92:7) Obrzędowie twoji prawi są sie uczynili barzo, domu twemu słusza świątość, Boże, w długość dniow. 
«  Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl