Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 94
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm. (93:1) Bog pomst Gospodzin, Bog pomst wolnie czynił. [2] »(93:2) Powyszszy sie, jiż sądzisz ziemię, wroć odpłatę pysznym! [3] »(93:3) Dokąd grzeszni, Boże, dokąd grzeszni wielbić sie będą, [4] »(93:4) wysłowią i mołwić będą złość, mołwić będą wszystcy, jiż czynią krzywdę? [5] »(93:5) Lud twoj, Boże, pokorzyli i dziedzinę twą gabali. [6] »(93:6) Wdowę i przychodnia zabili i siroty pobili. [7] »(93:7) I rzekli: Nie uźrzy Bog ani urozumie Bog Jakobow. [8] »(93:8) Rozumiejcie, głupi w ludu, a szaleni, niekiedy baczycie! [9] »(93:9) Jenże szczepił ucho, nie słyszy? Albo jen ulepił oko, nie znamiona? [10] »(93:10) Jen kaźni pogany, nie będzie karać, jen uczy człowieka naukę? [11] »(93:11) Bog wie myśli ludzkie, iż prozne są. [12] »(93:12) Błogosławiony człowiek, jegoż ty nauczasz, Boże, i z twego zakona nauczysz ji, [13] »(93:13) by ukoił jemu ode dniow złych, ażby ukopan grzesznemu doł. [14] »(93:14) Bo nie odpędzi Bog luda swego a dziedziny swej nie ostanie, [15] »(93:15) aliż prawda obroci sie w sąd a jiż podle jej są, wszystcy, jiż prawego są serca. [16] »(93:16) Kto mi wstanie przeciwo zgłobiącym? Albo kto stanie se mną przeciwo czyniącym złość? [17] »(93:17) Bo by Bog nie pomogł mnie, przez mała przebywałaby w piekle dusza moja. [18] »(93:18) Acz jeśm rzekł: Poruszyła sie noga moja, miłosierdzie twe, Boże, pomogło mnie. [19] »(93:19) Podług mnostwa boleści moich w sercu moim uciechy twoje ucieszyły duszę moję. [20] »(93:20) Aza lpi przy tobie stolec złości, jenże czynisz trud w kaźni? [21] »(93:21) Łuczają w duszę prawego a krew prawego zdadzą. [22] »(93:22) I uczynił mi sie Bog w utok a Bog moj w pomoc nadzieje mojej. [23] »(93:23) I wroci jim złość jich i we złości jich rozproszy je, rozproszy ony Gospodzin Bog nasz. 
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl