Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 95
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(94:1) Pojdziem, wiesielmy sie Gospodnu, śpiewajmy Bogu, zbawicielu naszemu, [2] »(94:2) ❬u❭śpieszmy lice jego w chwale i w psalmiech pojmy jemu. [3] »(94:3) Bo Bog wieliki Gospodzin i krol wieliki nade wszemi bogi. [4] »(94:4) Bo w ręce jego są wszystcy kraje ziemie i wysokości gor jego są. [5] »(94:5) Bo jego jest morze a on uczynił je i suchą ręce jego uczyniły. [6] »(94:6a) Pojdźmy, pokłońmy sie i padńmy, i płaczmy przed Bogiem, jenże uczynił nas, [7] »(94:6b) bo on ❬Gospodzin❭ Bog jest nasz, (94:7a) a my lud pastwy jego i owce ręku jego. Dzisia acz głos jego usłyszycie, [8] »(94:7b) nie zaćwirdzajcie sierc waszych, (94:8) jako w rozgarzenie podług dnia kuszenia na puszczy, [9] »(94:9) gdzież kusili mie ojcowie waszy, skusili i widzieli działa moja. [10] »(94:10) Czterdzieści lat rozgniewan jeśm był pokoleniu onemu i rzekł jeśm: Zawżdy ❬ci❭ błądzą siercem (94:11a) a ci nie poznali drog mych. [11] »(94:11b) Jakoż jeśm przysiągł w gniewie moim, nie wnidą w pokoj moj. 
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl