Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 96
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(95:1) Pojcie Gospodnu pienie nowe, pojcie Gospodnu, wszystka ziemia! [2] »(95:2) Pojcie Gospodnu i błogosławcie imieniu jego, zjawcie ode dnia w dzień zbawienie jego! [3] »(95:3) Powiadajcie miedzy pogany sławę jego, we wszech ludzioch dziwy jego, [4] »(95:4) bo wieliki Bog i chwalny barzo, groźny jest nade wszemi bogi. [5] »(95:5) Bo wszystcy bogowie poganow dyjabli, ale Bog niebo uczynił. [6] »(95:6) Chwała i krasa przed nim, świątość i wielmożność w świątości jego. [7] »(95:7a) Przynieście Gospodnu, ziemie poganow, przynieście Bogu sławę i cześć, [8] »(95:7b) przynieście Bogu sławę imieniu jego! (95:8a) Weźmicie poczty i wnidźcie w trzemy jego, [9] »(95:8b) pokłońcie sie Gospodnu w trzemie świętym jego! (95:9a) Poruszy sie przed obliczym jego wszystka ziemia; [10] »(95:9b) powiadajcie w poganoch, iże Bog krolował, (95:10) bo oprawił jest świat ❬ziemie❭, jenże sie nie poruszy, sędzić będzie ludzi w rowności. [11] »(95:11a) Wiesielcie sie ni❬e❭biosa i raduj sie ziemia, porusz sie morze i pełność jego, [12] »(95:11b) radować sie będą pola i wszystko, jeż w nich jest. (95:12a) Tegdy wiesielić sie bedą wszystka drwa lasow [13] »(95:12b) od oblicza bożego, bo przyszedł, ❬bo przyszedł❭ sędzić ziemię. (95:13) Sędzić będzie okrąg ziemie w prawocie a ludzi w prawdzie swojej. 
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl