Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 99
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidow. (98:1) Bog krolował, gniewajcie sie ❬ludzie❭; jen siedzisz na cherubin, porusz sie ziemia. [2] »(98:2) Bog w Syjon wieliki i wysoki nade wszemi ludźmi. [3] »(98:3a) Spowiadajcie sie imieniu twemu wie❬li❭kiemu, bo groźne i wielikie jest, [4] »(98:3b) a cześć krolowa miłuje sąd. (98:4) Ty jeś uczynił rozprawienia, sąd i prawotę w Jakob ty jeś uczynił. [5] »(98:5) Powyszszajcie Gospodna Boga naszego i kłaniajcie sie podnożkowi nog jego, bo święty jest. [6] »(98:6) Mojżesz i Aaron w kapłaniech jego a Samuel miedzy jimi, jiż wzywają imię jego. (98:7a) Wzywali Gospodna, a on wysłuchał je [7] »(98:7b) a w słupie ognia mołwiał k nim. (98:8) Strzegli obrzęda jego i kaźń ❬jego❭, jąż dał jim. [8] »(98:9) Gospodnie Boże nasz, ty wysłuchawałeś je, Boże, ty lutościwy jeś był jim a mszcząc wszystki nalazy ich. [9] »(98:10) Powyszszajcie Gospodna Boga naszego i kłaniajcie sie na gorze świętej jego, bo święty Gospodzin Bog nasz. 
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl