Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » 1 Księga Samuela » Rozdział 2
«  5 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Samuela 2 Księga Psalmów 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(1) Wiesieliło sie serce moje w Bodze i powyszon jest rog moj w Bodze moim. (2) Rozszyrzyła sie usta moja na nieprzyjaciele moje, bo radowała jeśm sie we zbawieniu twoim. [2] »(3) Nie jest święty, jako jest Gospodzin, ani też jest jin❬y❭ kromie ciebie a nie mocnego jako Bog nasz. [3] »(4) Nie rozpładzajcie mołwić wysokie rzeczy pochwalajęcy sie. (5) Wypęcie stare z ust waszych, bo Bog nauk Pan jest a jemu gotują myśli. [4] »(6) Łęczysko mocnych przemożono jest a mdli ogardnieni są siłą[5] »(7) Napełnieni pirzwej za chleby sie posadzili a łaczni nakarmieni są, (8) aliż jałowa narodziła wiele jich a jaż wiele imiała synow, rozniemogła sie. [6] »(9) Bog umarza i ożywia, dowodzi do piekła i wywodzi. [7] »(10) Gospodzin ubogiego czyni i ubogaca, uśmierza i powyszsza, [8] »(11) krzesząc z prochu stradnego a z gnoja powyszszając ubogiego, (12) aby siedział z książęty a stolec sławy trzymał. (13) Bo boże są ścieżeje ziemie a postawił na nie świat. [9] »(14) Nogi świętych swych schowa a złośni we ćmach zamilkną, bo nie w swej mocy pokrzepion będzie mąż. [10] »(15) Gospodna sie będą bać przeciwnicy jego i na nie na niebie będzie grzmieć. (16) Gospodzin będzie sędzić kraje ziemskie i da cesarstw❬o❭ krolu swojemu, i powyszszy rog pomazańca swego. 
«  5 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Samuela 2 Księga Psalmów 1  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl