Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 11
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się, kiedy Jezus zakończył wydawanie poleceń dwunastu swoim uczniom, że odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić w ich miastach. [2] »A gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał dwóch ze swoich uczniów; [3] »I powiedział do Niego: Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać kogoś innego? [4] »A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: [5] »Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a ubogim głoszona jest Ewangelia; [6] »A błogosławiony jest ten, kto nie zgorszy się z mojego powodu. [7] »A gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę chwiejącą się na wietrze? [8] »Ale co wyszliście zobaczyć? Czy człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królów. [9] »Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, że więcej niż proroka. [10] »Bo to jest ten, o którym napisano: Oto ja posyłam mojego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. [11] »Zaprawdę mówię wam: Wśród narodzonych z kobiet, nie powstał większy nad Jana Chrzciciela; ale najmniejszy w Królestwie Niebios, większy jest niż on. [12] »A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios ulega gwałtowi, i gwałtownicy porywają je. [13] »Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. [14] »A jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. [15] »Kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha. [16] »Ale do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do chłopców, którzy siedzą na rynkach i wołają do swoich towarzyszy, [17] »I mówią: Graliśmy wam na piszczałce, a nie tańczyliście; śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie uderzyliście się w piersi. [18] »Przyszedł bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Ma demona. [19] »Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówią: Oto człowiek – żarłok i pijak wina, przyjaciel celników i grzeszników; i mądrość została uznana za sprawiedliwą przez swoje dzieci. [20] »Wtedy zaczął czynić wyrzuty miastom, w których działo się bardzo wiele Jego dzieł mocy, że nie upamiętały się, mówiąc: [21] »Biada tobie, Chorazin! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby te dzieła mocy stały się w Tyrze i w Sydonie, które stały się u was, już dawno by upamiętały się w worze i popiele. [22] »Ale mówię wam: Znośniej będzie Tyrowi i Sydonowi w dzień sądu, niż wam. [23] »A ty, Kafarnaum, któreś zostało wywyższone aż do nieba, aż do Hadesu zostaniesz strącone; bo gdyby w Sodomie stały się dzieła mocy, które stały się u ciebie, pozostałaby aż do dzisiaj. [24] »Ale mówię wam: Znośniej będzie ziemi Sodomy w dzień sądu, niż tobie. [25] »W tym czasie odpowiadając, Jezus rzekł: Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. [26] »Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. [27] »Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie zna dogłębnie Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna dogłębnie Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. [28] »Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocząć. [29] »Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odpocznienie dla swoich dusz; [30] »Albowiem moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. 
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl