Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 15
«  Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy podeszli do Jezusa uczeni w Piśmie i faryzeusze z Jerozolimy, mówiąc: [2] »Dlaczego Twoi uczniowie przekraczają tradycję starszych? Nie myją bowiem swoich rąk, kiedy jedzą chleb. [3] »A On w odpowiedzi, rzekł im: Dlaczego i wy przekraczacie przykazanie Boże z powodu swojej tradycji? [4] »Albowiem Bóg przykazał, mówiąc: Czcij ojca swojego i matkę; oraz: Kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć. [5] »Ale wy mówicie: Kto powiedziałby ojcu albo matce: Darem ofiarnym jest to, co ode mnie miałoby was wspomóc; ten nie potrzebuje czcić swojego ojca lub swojej matki. [6] »I tak unieważniliście przykazanie Boże z powodu swojej tradycji. [7] »Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz, mówiąc: [8] »Ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami, i czci mnie swoimi wargami; ale serce ich jest bardzo daleko ode mnie. [9] »Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzi. [10] »I przywołał do siebie tłum, i powiedział im: Słuchajcie i zrozumiejcie. [11] »Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka; ale to, co wychodzi z ust, to kala człowieka. [12] »Wtedy podeszli Jego uczniowie i powiedzieli do Niego: Wiesz, że faryzeusze, słysząc to słowo, zostali zgorszeni? [13] »A On w odpowiedzi, rzekł im: Każdy krzew, którego nie sadził Ojciec mój niebiański, zostanie wykorzeniony. [14] »Zostawcie ich! Oni są ślepymi przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj wpadną w dół. [15] »A Piotr w odpowiedzi, rzekł do Niego: Wyjaśnij nam dokładnie to podobieństwo. [16] »A Jezus powiedział: Wy nadal nie jesteście w stanie zrozumieć? [17] »Czy jeszcze nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i zostaje wydalane do ustępu? [18] »Ale to, co wychodzi z ust, to pochodzi z serca, i to kala człowieka. [19] »Z serca bowiem pochodzą złe zamysły, morderstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. [20] »To jest to, co kala człowieka; natomiast jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. [21] »I Jezus wyszedł stamtąd, i odszedł w strony Tyru i Sydonu. [22] »A oto kobieta kananejska z tamtego regionu wyszła i głośno wołała do Niego, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka ma się źle, jest opętana przez demona. [23] »A On nie odpowiedział jej ani słowa. I podeszli Jego uczniowie, prosząc Go i mówiąc: Odpraw ją, bo głośno woła za nami. [24] »A On w odpowiedzi, rzekł: Nie zostałem do niej posłany, tylko do owiec, które są zgubione z domu Izraela. [25] »Lecz ona podeszła i oddała Mu pokłon, mówiąc: Panie, pomóż mi! [26] »A On w odpowiedzi, rzekł: Nie jest dobrze brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. [27] »Ona natomiast powiedziała: Tak, Panie! Ale i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. [28] »Wtedy Jezus w odpowiedzi, rzekł jej: O kobieto! Wielka jest twoja wiara! Niech ci się stanie, jak chcesz. I uzdrowiona została jej córka od tej godziny. [29] »A Jezus poszedł stamtąd i przyszedł nad Morze Galilejskie, i wstąpił na górę, i tam usiadł. [30] »I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ślepych, niemych, kalekich i wielu innych, i kładli ich u stóp Jezusa; a On ich uzdrowił; [31] »Tak że tłum zdumiał się, widząc, że niemi mówią, kalecy są uzdrowieni, chromi chodzą, a ślepi widzą; i oddawali chwałę Bogu Izraela. [32] »A Jezus wezwał swoich uczniów i powiedział: Żal mi tego tłumu, ponieważ już trzy dni pozostają przy mnie i nie mają co jeść, a nie chcę ich rozpuścić głodnych, aby czasem nie zasłabli w drodze. [33] »I powiedzieli do Niego Jego uczniowie: Skąd weźmiemy tyle chleba na tej pustyni, aby nasycić tak wielki tłum? [34] »A Jezus mówi im: Ile macie chlebów? A oni powiedzieli: Siedem i trochę rybek. [35] »I kazał tłumowi spocząć na ziemi. [36] »I wziął te siedem chlebów i ryby, złożył dziękczynienie, połamał i dał swoim uczniom, natomiast uczniowie tłumowi. [37] »I zjedli wszyscy, i zostali nasyceni, i zebrali to, co zbywało z kawałków, siedem pełnych koszy. [38] »Tych natomiast, którzy jedli, było cztery tysiące mężczyzn, bez kobiet i dzieci. [39] »I gdy rozpuścił tłumy, wszedł do łodzi i przybył w granice Magdali. 
«  Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl