Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 16
«  Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I podeszli faryzeusze i saduceusze, a wystawiając Go na próbę, prosili, aby pokazał im znak z nieba. [2] »A On w odpowiedzi, rzekł im: Gdy jest wieczór, mówicie: Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni; [3] »A rano: Dziś będzie burzliwa pogoda, bo niebo się czerwieni i jest pochmurne. Obłudnicy! Wprawdzie oblicze nieba umiecie rozróżniać, a znaków tych czasów nie możecie? [4] »Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku; ale znak nie będzie mu dany, chyba że znak proroka Jonasza. I opuścił ich, i odszedł. [5] »I gdy uczniowie Jego przeprawili się na drugą stronę morza, zapomnieli wziąć chleba. [6] »A Jezus powiedział im: Patrzcie i zwróćcie uwagę na zakwas faryzeuszów i saduceuszów. [7] »I oni rozważali to między sobą, mówiąc: Nie wzięliśmy chleba. [8] »A gdy Jezus rozpoznał to, powiedział im: Dlaczego rozważacie to między sobą, o małej wiary, że nie wzięliście chleba? [9] »Jeszcze tego nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy ludzi, i ile koszów zebraliście? [10] »Ani tych siedmiu chlebów dla czterech tysięcy ludzi, i ile koszów zebraliście? [11] »Jak to? Nie rozumiecie, że nie o chlebie wam powiedziałem mówiąc, żebyście zwrócili uwagę na zakwas faryzeuszów i saduceuszów? [12] »Wtedy zrozumieli, że nie mówił im, aby zwrócili uwagę na zakwas chlebowy, ale na naukę faryzeuszów i saduceuszów. [13] »A gdy Jezus przyszedł w strony Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, mówiąc: Co o mnie mówią ludzie? Kim jest Syn Człowieczy? [14] »A oni powiedzieli: Według niektórych, prawdziwie Janem Chrzcicielem, a inni mówią, że Eliaszem, jeszcze inni Jeremiaszem lub jednym z proroków. [15] »Powiedział im: A wy co o mnie mówicie? Kim jestem? [16] »A w odpowiedzi, Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. [17] »A w odpowiedzi, Jezus rzekł do niego: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony! Bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie. [18] »A ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr; a na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy Hadesu go nie przemogą; [19] »I tobie dam klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, zostanie związane i w niebie; i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, zostanie rozwiązane i w niebie. [20] »Wtedy nakazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że on Jezus jest Mesjaszem. [21] »Od tego czasu Jezus zaczął wyjaśniać swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i od arcykapłanów, i od uczonych w Piśmie, i zostać zabity, a trzeciego dnia być wzbudzonym z martwych. [22] »I wziął Go Piotr na stronę, i zaczął Go strofować, mówiąc: Zmiłuj się nad sobą, Panie! Nie stanie się to z Tobą. [23] »A On obrócił się i powiedział Piotrowi: Zejdź mi z drogi, przeciwniku! Jesteś dla mnie zgorszeniem; nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. [24] »Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie swój krzyż, i idzie za mną. [25] »Bo kto chce duszę swoją uratować, zgubi ją; a kto straci duszę swoją dla mnie, znajdzie ją. [26] »Cóż bowiem zyska człowiek, choćby cały świat zdobył, a na duszy swojej poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? [27] »Bo Syn Człowieczy ma przyjść w chwale Ojca swojego ze swoimi aniołami, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. [28] »Zaprawdę mówię wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, na pewno nie skosztują śmierci, dopóki nie ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w swoim Królestwie. 
«  Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl