Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 20
«  Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20 Ewangelia Mateusza 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem podobne jest Królestwo Niebios do pewnego człowieka, gospodarza, który wczesnym rankiem wyszedł wynająć robotników do swojej winnicy. [2] »A zgodził się z robotnikami po denarze za dzień pracy i posłał ich do swojej winnicy. [3] »I gdy wyszedł około trzeciej godziny, ujrzał innych, którzy stali na rynku bezczynnie, [4] »I powiedział im: Idźcie i wy do winnicy, a sprawiedliwie dam wam, co należy. [5] »I oni poszli. Ponownie wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny, i uczynił tak samo. [6] »A gdy wyszedł około jedenastej godziny, znalazł innych, którzy stali bezczynnie i powiedział im: Dlaczego tu cały dzień staliście bezczynnie? [7] »Mówią mu: Bo nas nikt nie wynajął. Powiedział im: Idźcie i wy do winnicy, a co będzie sprawiedliwe otrzymacie. [8] »A gdy nastał wieczór, powiedział pan winnicy swojemu zarządcy: Zawołaj robotników i daj im zapłatę, zaczynając od ostatnich, aż do pierwszych. [9] »I gdy przyszli ci, którzy około jedenastej godziny zostali wynajęci, otrzymali po denarze. [10] »Gdy natomiast przyszli pierwsi, sądzili, że więcej otrzymają; ale i oni otrzymali po denarze. [11] »A gdy wzięli, zaczęli szemrać przeciwko gospodarzowi, [12] »Mówiąc: Ci ostatni pracowali jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i upał. [13] »A on odpowiedział, jednemu z nich mówiąc: Przyjacielu! Nie czynię ci krzywdy; czyż nie zgodziłeś się ze mną na denara? [14] »Zabierz co twoje i odejdź; chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. [15] »Albo czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, tego, co chcę? Czy oko twoje jest złe, że ja jestem dobry? [16] »Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. [17] »A Jezus, zmierzając do Jerozolimy, wziął dwunastu uczniów i w drodze na osobności powiedział im: [18] »Oto zmierzamy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie, i skażą Go na śmierć, [19] »I wydadzą Go poganom na pośmiewisko, i na ubiczowanie, i na ukrzyżowanie; a trzeciego dnia będzie wzbudzony z martwych. [20] »Wtedy zbliżyła się do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddając Mu pokłon i prosząc Go o coś. [21] »A On jej powiedział: Co chcesz? Mówi do Niego: Powiedz, aby ci dwaj moi synowie zasiedli, jeden z Twojej prawej strony, a drugi z lewej strony w Królestwie Twoim. [22] »Ale Jezus w odpowiedzi, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie; czy możecie pić kielich, który ja mam pić? I chrztem, którym ja jestem chrzczony, być ochrzczeni? Powiedzieli do Niego: Możemy. [23] »I powiedział im: Kielich mój istotnie wypijecie, i chrztem, którym ja jestem chrzczony, będziecie ochrzczeni; ale zasiąść z prawej mojej strony i z lewej mojej strony, nie moja to rzecz dać wam, ale dano to tym, którym jest to przygotowane przez Ojca mojego. [24] »A gdy to usłyszało pozostałych dziesięciu, oburzyli się na dwóch braci. [25] »Ale Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, że przywódcy narodów panują nad nimi, a wielcy dają odczuć swoją władzę nad nimi. [26] »Lecz nie tak będzie u was; ale jeśli ktoś chciałby stać się wielkim wśród was, niech jest waszym sługą. [27] »A jeśli ktoś wśród was chciałby być pierwszym, niech jest waszym niewolnikiem. [28] »Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć, i aby dał życie swoje na okup za wielu. [29] »A gdy wychodzili z Jerycha, szedł za Nim wielki tłum. [30] »I oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, słysząc, że Jezus przechodził, krzyczeli, wołając: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida! [31] »A tłum skarcił ich, aby milczeli; lecz oni tym bardziej krzyczeli, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida! [32] »I Jezus stanął, przywołał ich, i powiedział: Co chcecie, abym wam uczynił? [33] »Mówią do Niego: Panie! Aby nasze oczy zostały otworzone. [34] »A Jezus zlitował się i dotknął ich oczu, i zaraz odzyskali wzrok; i podążali za Nim. 
«  Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20 Ewangelia Mateusza 21  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl