Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 28
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A później po sabacie, gdy rozjaśniało się na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i inna Maria, aby obejrzeć grób. [2] »I oto nastało wielkie trzęsienie ziemi; bo anioł Pana zstąpił z nieba, podszedł i odtoczył kamień od wejścia, i usiadł na nim. [3] »A jego postać podobna była błyskawicy, a odzienie jego białe jakby śnieg. [4] »A ze strachu przed nim zadrżeli stróże, i stali się jakby martwi. [5] »A anioł zwrócił się do kobiet, mówiąc: Wy się nie bójcie; wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. [6] »Nie ma Go tu; bowiem został wzbudzony z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie Pan był położony. [7] »I idźcie szybko, i powiedzcie Jego uczniom, że został wzbudzony z martwych; i oto poprzedza was do Galilei; tam Go zobaczycie; oto wam powiedziałem. [8] »I szybko wyszły z grobowca; z bojaźnią i z wielką radością pobiegły oznajmić to Jego uczniom. [9] »A gdy szły, aby to oznajmić Jego uczniom, oto Jezus wyszedł im na spotkanie, mówiąc: Witajcie! A one zbliżyły się i uchwyciły się Jego stóp, i oddały Mu pokłon. [10] »Wtedy Jezus powiedział im: Nie bójcie się; idźcie, powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei, a tam mnie zobaczą. [11] »A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i oznajmili arcykapłanom wszystko, co się stało. [12] »A ci, gdy zebrali się ze starszymi, po naradzie dali odpowiednią ilość srebrników żołnierzom, mówiąc: [13] »Powiedźcie, że uczniowie Jego w nocy przyszli, i gdy spaliśmy, ukradli Jego ciało. [14] »A gdyby namiestnik o tym usłyszał, my go przekonamy, i wybawimy was od kłopotów. [15] »A oni wzięli srebrniki, i uczynili jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść pomiędzy Żydami aż do dnia dzisiejszego. [16] »A jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie wyznaczył im Jezus. [17] »A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon; jednak niektórzy wahali się. [18] »A Jezus podszedł, i mówiąc do nich, powiedział: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. [19] »Idąc więc, uczyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, [20] »Ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca tego wieku. Amen. 
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl