Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 4
«  Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, by był kuszony przez diabła. [2] »A wówczas, po poście trwającym czterdzieści dni i czterdzieści nocy, łaknął. [3] »I zbliżył się do Niego kusiciel, i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. [4] »A On w odpowiedzi, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem, wychodzącym z ust Boga. [5] »Wtedy diabeł bierze Go do miasta świętego i stawia Go na szczycie świątyni, [6] »I mówi do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, albowiem jest napisane, że: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, i podniosą Cię na rękach, abyś czasem nie uraził swojej nogi o kamień. [7] »Jezus powiedział mu: Również jest napisane: Nie będziesz kusił Pana, Boga twojego. [8] »Ponownie bierze Go diabeł na bardzo wysoką górę i ukazuje Mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę, [9] »I mówi Mu: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. [10] »Wtedy Jezus mówi do niego: Zejdź mi z drogi, szatanie! Bo jest napisane: Panu, Bogu twojemu, pokłon będziesz oddawać i Jemu samemu będziesz służyć. [11] »Wtedy diabeł Go opuścił, a oto aniołowie przystąpili i służyli Mu. [12] »A gdy Jezus usłyszał, że Jan został wydany, wrócił do Galilei; [13] »A po opuszczeniu Nazaretu przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, w granicach krain Zabulona i Neftalego; [14] »Aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: [15] »Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska, za Jordanem, Galilea pogan. [16] »Lud siedzący w ciemności, ujrzał wielkie światło, a siedzącym w mrocznej krainie i w cieniu śmierci – im wzeszło światło. [17] »Od tego czasu zaczął Jezus głosić i mówić: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. [18] »A Jezus, idąc nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci: Szymona, którego nazywano Piotrem, i Andrzeja, jego brata, zarzucających sieć rybacką w morze; byli bowiem rybakami. [19] »I mówi im: Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. [20] »A oni natychmiast opuścili sieci rybackie i podążyli za Nim. [21] »I gdy poszedł stamtąd dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, w łodzi z Zebedeuszem, ich ojcem, naprawiających swoje sieci rybackie. I powołał ich. [22] »A oni natychmiast opuścili łódź i swojego ojca i podążali za Nim. [23] »I obchodził Jezus całą Galileę, ucząc w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, i uzdrawiając każdą chorobę i każdą słabość wśród ludu. [24] »I rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii. I przyprowadzili do Niego wszystkich, którzy mieli się źle, dotkniętych rozmaitymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych, i ich uzdrowił. [25] »A szły za Nim wielkie tłumy z Galilei, Dziesięciogrodu, Jerozolimy, Judei i zza Jordanu. 
«  Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl