Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 8
«  Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy zszedł z góry, podążały za Nim wielkie tłumy; [2] »I oto przyszedł trędowaty, i oddał Mu pokłon, mówiąc: Panie! Jeślibyś chciał, możesz mnie oczyścić. [3] »I Jezus wyciągnął rękę, i dotknął go, mówiąc: Chcę, zostań oczyszczony; i natychmiast został oczyszczony ze swojego trądu. [4] »I Jezus powiedział do niego: Uważaj, abyś nikomu o tym nie mówił, ale idź, pokaż siebie kapłanowi, i ofiaruj dar, który nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. [5] »A gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: [6] »Panie! Sługa mój leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi. [7] »A Jezus powiedział do niego: Ja przyjdę i uzdrowię go. [8] »A setnik odpowiedział, mówiąc: Panie! Nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. [9] »Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy innego i mam pod sobą żołnierzy. Mówię jednemu: Idź, a idzie; a drugiemu: Przyjdź, a przychodzi; a swojemu słudze: Czyń to, a czyni. [10] »A gdy Jezus to usłyszał, pełen podziwu powiedział do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. [11] »A mówię wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, i spoczną przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios. [12] »Lecz synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. [13] »I Jezus powiedział setnikowi: Idź, i jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I w tej godzinie jego sługa został uzdrowiony. [14] »A gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową złożoną chorobą i gorączkującą. [15] »I dotknął jej ręki, i opuściła ją gorączka. A ona wstała i usługiwała im. [16] »A gdy nastał wieczór, przyprowadzili do Niego wielu opętanych; i wypędził duchy słowem, i uzdrowił wszystkich, którzy mieli się źle; [17] »Aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: On wziął na siebie nasze słabości i poniósł nasze choroby. [18] »Jezus natomiast, widząc wokół siebie wielkie tłumy, rozkazał odpłynąć na drugą stronę. [19] »I podszedł jeden uczony w Piśmie, i powiedział do Niego: Nauczycielu! Pójdę za Tobą, dokądkolwiek byś poszedł. [20] »A Jezus mówi do niego: Lisy mają nory, a ptaki na niebie gniazda; ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by skłonił głowę. [21] »A inny z Jego uczniów powiedział do Niego: Panie! Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. [22] »Ale Jezus powiedział mu: Pójdź za mną i pozwól umarłym pogrzebać swoich umarłych. [23] »I gdy On wstąpił do łodzi, weszli za Nim i Jego uczniowie. [24] »A oto wielkie trzęsienie stało się na morzu, tak że fale przykrywały łódź. On natomiast spał. [25] »I podeszli Jego uczniowie, i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj nas! Giniemy! [26] »I powiedział do nich: Czemu jesteście przestraszeni? O małej wiary! Wtedy wstał, skarcił wiatr i morze; i nastała wielka cisza. [27] »A ludzie dziwili się, mówiąc: Kim jest Ten, że Mu i wiatry, i morze są posłuszne? [28] »I gdy przybył na drugą stronę do krainy Gergezeńczyków, wyszli Mu na spotkanie dwaj opętani przez demony, wyszli z grobowców, bardzo groźni, tak że nie było mocnego, aby przejść tą drogą. [29] »A oto wrzeszczeli, mówiąc: Co nam i Tobie, Jezusie, Synu Boży?! Przyszedłeś tu przed czasem nas dręczyć?! [30] »A w oddaleniu od nich była wypasana wielka trzoda świń. [31] »Wówczas demony prosiły Go, mówiąc: Jeśli nas wyganiasz, pozwól nam wejść w tę trzodę świń. [32] »I powiedział im: Odejdźcie. A one wyszły, i weszły w trzodę świń, i oto ruszyła cała trzoda świń w dół urwiska, w morze, i zginęły w wodach. [33] »Pasterze natomiast uciekli, i gdy odeszli do miasta, opowiedzieli wszystko, i to, co stało się z opętanymi. [34] »A oto całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, aby odszedł z ich granic. 
«  Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl