Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Marka » Rozdział 11
«  Ewangelia Marka 10 Ewangelia Marka 11 Ewangelia Marka 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I gdy przybliżyli się do Jerozolimy, do Betfage i Betanii pod Górą Oliwną, posłał dwóch swoich uczniów, [2] »I powiedział im: Idźcie do miasteczka, które jest naprzeciw was, a zaraz gdy wejdziecie do niego, znajdziecie oślę uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział; odwiążcie je i przyprowadźcie. [3] »A jeśliby ktoś powiedział wam: Co czynicie? Powiedzcie, że Pan je potrzebuje; a zaraz je tu odeśle. [4] »Odeszli więc i znaleźli oślę uwiązane u drzwi, na zewnątrz przy ulicy, i je odwiązali. [5] »A niektórzy z tych, co tam stali, mówili: Co czynicie, odwiązując to oślę? [6] »A oni im powiedzieli tak, jak im rozkazał Jezus. I pozwolili im. [7] »I przyprowadzili oślę do Jezusa, i zarzucili na nie swoje szaty; a On usiadł na nim. [8] »A wielu słało swoje szaty na drodze; inni natomiast słali na drodze gałązki obcięte z drzew. [9] »A ci, którzy Go poprzedzali i ci, co podążali za Nim, wołali, mówiąc: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! [10] »Błogosławione jest, nadchodzące w imieniu Pana, Królestwo naszego ojca Dawida! Hosanna na wysokościach! [11] »I Jezus wjechał do Jerozolimy, i wszedł do świątyni, i obejrzał wszystko; a że była już wieczorna godzina, wyszedł z dwunastoma do Betanii. [12] »Następnego dnia, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. [13] »I ujrzał z daleka figowca mającego liście, podszedł zobaczyć, czy zatem na nim czegoś nie znajdzie; i podszedł do niego, jednak nic nie znalazł, tylko liście; bo to nie był czas na figi. [14] »I Jezus odezwał się do niego, mówiąc: Oby nikt na wieki z ciebie nie zjadł owocu. I słyszeli to Jego uczniowie. [15] »I przyszli do Jerozolimy; a gdy Jezus wszedł do świątyni, zaczął wyrzucać sprzedających i kupujących w świątyni, i poprzewracał stoły tych, co wymieniali pieniądze, i stoły tych, co sprzedawali gołębie; [16] »I nie dopuszczał, żeby ktoś przeniósł naczynie przez świątynię. [17] »I nauczał, mówiąc im: Czy nie jest napisane: Dom mój zostanie nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody? A wy uczyniliście z niego jaskinię rozbójników. [18] »A słyszeli to uczeni w Piśmie i arcykapłani, i szukali sposobu, jakby Go zgubić; albowiem bali się Go, dlatego że cały tłum zdumiewał się nad Jego nauką. [19] »A gdy nadszedł wieczór, wyszli z miasta. [20] »A rano przechodząc obok tego figowca, ujrzeli, że usechł od korzeni. [21] »I przypomniał to sobie Piotr, i mówi do Niego: Rabbi! Oto figowiec, który przekląłeś, usechł. [22] »A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga. [23] »Zaprawdę bowiem mówię wam, że ktokolwiek powiedziałby tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze, a nie wahałby się w swoim sercu, lecz uwierzyłby, że to, co mówi, staje się, stanie się cokolwiek by powiedział. [24] »Dlatego mówię wam: Wszystko o cokolwiek modląc się, prosicie, wierzcie, że otrzymujecie, a stanie się wam. [25] »A gdy stoicie modląc się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i Ojciec wasz w niebiosach przebaczył wam wasze występki. [26] »Bo jeśli wy nie odpuszczacie, to i Ojciec wasz w niebiosach nie odpuści wam występków waszych. [27] »I przyszli ponownie do Jerozolimy. A On przechadzał się po świątyni; i przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi, [28] »I mówili do Niego: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał to prawo, abyś to czynił? [29] »A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: I ja zapytam was o jedną rzecz; odpowiedzcie mi, a powiem wam, jakim prawem to czynię. [30] »Czy chrzest Jana był z nieba, czy z ludzi? Odpowiedzcie mi. [31] »I rozsądzali to między sobą, mówiąc: Jeśli powiemy: Z nieba, to powie: Dlaczego więc mu nie uwierzyliście? [32] »A gdybyśmy powiedzieli: Z ludzi? – bali się jednak ludu; bo wszyscy mieli Jana za prawdziwego proroka –  [33] »I w odpowiedzi, rzekli Jezusowi: Nie wiemy. A Jezus odparł im: I ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. 
«  Ewangelia Marka 10 Ewangelia Marka 11 Ewangelia Marka 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl