Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Marka » Rozdział 15
«  Ewangelia Marka 14 Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A zaraz o poranku, arcykapłani ze starszymi i uczonymi w Piśmie, i cały Sanhedryn, odbyli naradę, po czym związali Jezusa i odprowadzili Go, i wydali Piłatowi. [2] »I Piłat pytał Go: Ty jesteś Królem Żydów? A On w odpowiedzi, rzekł do niego: Ty to mówisz. [3] »I oskarżali Go arcykapłani o wiele rzeczy. On natomiast nic nie odpowiedział. [4] »A Piłat ponownie pytał Go, mówiąc: Nic nie odpowiadasz? Spójrz o jak wiele świadczą przeciwko Tobie. [5] »A Jezus już nic nie odpowiedział, tak że dziwił się Piłat. [6] »A na święto zwykle wypuszczał im jednego więźnia, którego żądali. [7] »I był pewien, nazywany Barabasz, uwięziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili morderstwo. [8] »A tłum krzycząc, zaczął domagać się, aby uczynił im, to co zawsze. [9] »Piłat więc odpowiedział im, mówiąc: Chcecie, abym wam wypuścił Króla Żydów? [10] »Wiedział bowiem, że Go arcykapłani wydali z zawiści. [11] »Ale arcykapłani podburzyli lud, aby im raczej wypuścił Barabasza. [12] »A Piłat w odpowiedzi, rzekł im ponownie: Co więc chcecie, abym uczynił z tym, o którym mówicie – Król Żydów? [13] »A oni ponownie zawołali: Ukrzyżuj Go! [14] »A Piłat powiedział do nich: Co więc złego uczynił? Lecz oni tym głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go! [15] »A Piłat, chcąc ludowi uczynić zadość, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczował i wydał, aby został ukrzyżowany. [16] »Żołnierze więc wprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, to jest do pretorium, i zwołali całą kohortę wojska. [17] »I oblekli Go w purpurę, upletli wieniec z ciernia, i nałożyli Mu, [18] »Zaczęli Go pozdrawiać, mówiąc: Witaj Królu Żydów! [19] »I bili Go w głowę trzciną, i pluli na Niego, a upadając na kolana, oddawali Mu pokłon. [20] »A gdy przestali z Niego szydzić, zdjęli z Niego purpurę i oblekli Go w Jego własne szaty, i wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. [21] »I zmusili przechodzącego tam niejakiego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola, ojca Aleksandra i Rufa, aby niósł Jego krzyż. [22] »I przyprowadzili Go na miejsce zwane Golgota, co się tłumaczy: Miejsce Czaszki. [23] »I dawali Mu pić wino z mirrą, ale nie przyjął. [24] »A gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie los, co kto ma zabrać. [25] »A gdy Go ukrzyżowali, była trzecia godzina. [26] »Był też wyryty napis z podaniem przyczyny Jego ukarania: Król Żydów. [27] »Ukrzyżowali też z Nim dwóch bandytów: jednego po prawej, a jednego po lewej Jego stronie. [28] »Tak zostało wypełnione Pismo, które mówi: I do przestępców został zaliczony. [29] »A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili przeciwko Niemu, kiwając głowami swoimi i mówiąc: Oho! Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją budujesz, [30] »Ratuj siebie samego i zstąp z krzyża! [31] »Podobnie też i arcykapłani z uczonymi w Piśmie, szydząc, mówili jedni do drugich: Ratował innych, a nie może uratować samego siebie, [32] »Mesjasz, Król Izraela niech teraz zstąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. I ci, co z Nim byli ukrzyżowani, również Go lżyli. [33] »A gdy była szósta godzina, stała się ciemność na całej ziemi, aż do dziewiątej godziny. [34] »A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus potężnym głosem, mówiąc: Eloi, Eloi, lamma sabachtani?! Co tłumaczy się: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś?! [35] »A niektórzy z tych, co stali tam obok, słysząc to, mówili: Oto woła Eliasza. [36] »I ktoś podbiegł, napełnił gąbkę winnym octem i włożył ją na trzcinę, poił Go, mówiąc: Pozwólcie, zobaczmy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć. [37] »Ale Jezus zawołał potężnym głosem i oddał ducha. [38] »I wtedy została rozdarta zasłona świątyni na dwoje, od góry aż do dołu. [39] »A setnik, który stał naprzeciwko Niego, widząc, że w ten sposób wołając oddał ducha, powiedział: Prawdziwie ten człowiek był Synem Boga. [40] »Były tam też i kobiety przypatrujące się z daleka, a wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jozesa, i Salome, [41] »Które, gdy był w Galilei, chodziły za Nim i usługiwały Mu, i wiele innych, które razem z Nim wstąpiły do Jerozolimy. [42] »A gdy był już wieczór, ponieważ był Dzień Przygotowania, który jest przed sabatem, [43] »Przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Rady, który też sam oczekiwał Królestwa Bożego, odważnie wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. [44] »A Piłat zdziwił się, że już umarł; i zawołał setnika, pytając go, czy dawno umarł. [45] »A gdy dowiedział się o tym od setnika, darował ciało Józefowi. [46] »A on kupił płótno, i zdjął Go, owinął w płótno i złożył Go w grobowcu, który był wykuty w skale, i zatoczył kamień na otwór wejściowy grobowca. [47] »A Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie Go złożono. 
«  Ewangelia Marka 14 Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl