Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Marka » Rozdział 16
«  Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba, i Salome kupiły wonności, żeby pójść i Go namaścić. [2] »A bardzo wcześnie pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce. [3] »I mówiły do siebie: Kto nam odtoczy kamień z wejścia do grobowca? [4] »A gdy podniosły wzrok, zobaczyły, że kamień jest odtoczony; był bowiem bardzo wielki. [5] »A gdy weszły do grobowca, ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w długą, białą szatę; i zlękły się. [6] »A on powiedział im: Nie lękajcie się; szukacie Jezusa Nazarejczyka, ukrzyżowanego; powstał z martwych, nie ma Go tu; oto miejsce, gdzie Go położyli. [7] »Ale odejdźcie i powiedzcie Jego uczniom, i Piotrowi, że was wyprzedza do Galilei; tam Go zobaczycie, jak wam powiedział. [8] »I wyszły, szybko uciekły z grobowca, bowiem ogarnęło je drżenie i uniesienie; a nikomu nic nie mówiły, bo się bały. [9] »A Jezus, gdy powstał z martwych, rano pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem demonów. [10] »Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, smutnym i płaczącym. [11] »A oni słysząc, że żyje, i że był przez nią widziany, nie uwierzyli. [12] »Potem dwom z nich ukazał się w innej postaci, gdy szli do wsi. [13] »I oni powrócili, i opowiedzieli pozostałym; ale i tym nie uwierzyli. [14] »W końcu ukazał się jedenastu, gdy spoczywali przy stole, i zganił ich niedowiarstwo i zatwardziałość ich serca, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli Go wskrzeszonego. [15] »I powiedział im: Idźcie na cały świat, ogłoście Ewangelię całemu stworzeniu. [16] »Ten kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony; ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. [17] »A takie znaki będą towarzyszyć tym, co uwierzą: w moim imieniu będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, [18] »Będą podnosić węże, a choćby wypili coś trującego, nie zaszkodzi im; na chorych będą nakładali ręce, a ci będą mieli się dobrze. [19] »A więc Pan, gdy to im powiedział, został wzięty do nieba i usiadł po prawicy Boga. [20] »A oni odeszli i ogłosili wszędzie; współdziałając z Panem, potwierdzając Słowo przez towarzyszące im znaki. Amen. 
«  Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl