Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Marka » Rozdział 3
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wszedł ponownie do synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę. [2] »I śledzili Go, czy uzdrowi go w sabat, aby Go oskarżyć. [3] »I mówi do człowieka, który ma uschłą rękę: Stań pośrodku! [4] »A do nich mówi: Czy wolno w sabat czynić dobrze, czy czynić źle? Życie uratować, czy zabić? Oni natomiast milczeli. [5] »Wtedy spojrzał wokół z gniewem i smucąc się z powodu zatwardziałości ich serca, powiedział do tego człowieka: Wyciągnij swoją rękę! I wyciągnął; a jego ręka stała się zdrowa jak druga. [6] »A gdy faryzeusze wyszli, zaraz zwołali naradę z herodianami przeciwko Niemu, jak Go zgładzić. [7] »A Jezus odszedł ze swoimi uczniami w stronę morza; a wielka rzesza ludzi podążała za Nim z Galilei i z Judei, [8] »I z Jerozolimy, i z Idumei, i zza Jordanu, i ci z okolic Tyru i Sydonu, wielkie rzesze ludzi, słysząc jak wielkie rzeczy czynił, przyszło do Niego. [9] »I powiedział swoim uczniom, aby mieli w pogotowiu łódkę dla Niego z powodu tłumu, aby Go nie stratował. [10] »Albowiem wielu uzdrowił, tak że ci mający wiele dolegliwości parli na Niego, aby Go dotknąć. [11] »I duchy nieczyste, gdy Go ujrzały, padały przed Nim i wołały, mówiąc: Ty jesteś Synem Bożym! [12] »A On wielokrotnie je karcił, aby Go nie ujawniały. [13] »I wstąpił na górę, i przywołał do siebie tych, których sam chciał; i przyszli do Niego. [14] »I ustanowił dwunastu, aby byli z Nim, i aby wysłał ich do głoszenia Ewangelii, [15] »I aby mieli moc uzdrawiać choroby i wyrzucać demony: [16] »Szymona, któremu nadał imię Piotr, [17] »I Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imiona Boanerges, to jest – Synowie Gromu; [18] »I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka, [19] »I Judasza Iskariotę, który Go wydał. [20] »I przyszli do domu. I zgromadził się ponownie tłum, tak że nie mogli nawet zjeść chleba. [21] »A gdy o tym usłyszeli Jego bliscy, przyszli, aby Go pochwycić; bo mówili, że postradał rozum. [22] »A uczeni w Piśmie, którzy byli z Jerozolimy, przyszli i mówili, że ma Belzebuba, i że przez władcę demonów wyrzuca demony. [23] »I przywołał ich do siebie, i mówił do nich w podobieństwach: Jak może szatan szatana wyrzucać? [24] »A jeśli jakieś królestwo zostanie wewnętrznie podzielone, to takie królestwo nie może się ostać. [25] »I jeśli dom zostanie wewnętrznie podzielony, ów dom nie może się ostać. [26] »I jeśli szatan powstaje przeciwko samemu sobie, i jest podzielony, nie może się ostać, ale to jest jego koniec. [27] »Nikt nie może wejść do domu mocarza i zagrabić jego sprzętu, jeśli najpierw tego mocarza nie zwiąże, a dopiero potem może ograbić jego dom. [28] »Zaprawdę mówię wam: Wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone, nawet bluźnierstwa, ilekroć by zbluźnili; [29] »Ale kto zbluźniłby przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma dla niego odpuszczenia na wieki, ale jest winien sądu wiecznego. [30] »Bo mówili: Ma ducha nieczystego. [31] »A Jego bracia i Jego matka przyszli, i gdy stali na zewnątrz, posłali do Niego, wołając Go. [32] »A lud siedział wokół Niego. I powiedzieli do Niego: Oto matka Twoja i Twoi bracia stoją na zewnątrz i szukają Cię. [33] »I odpowiedział im, mówiąc: Kto jest moją matką, albo moimi braćmi? [34] »I spojrzał dookoła na tych, którzy siedzieli wokół Niego, i powiedział: Oto matka moja i moi bracia! [35] »Bo kto uczyniłby wolę Boga, ten jest moim bratem, i moją siostrą, i moją matką. 
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl