Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Łukasza » Rozdział 1
«  Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Skoro już wielu próbowało uporządkować opis wydarzeń, które się wśród nas dopełniły, [2] »Tak, jak nam to przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa, [3] »Także i mi wydało się słuszne, wszystko dokładnie od początku zbadać i opisać ci to po kolei, dostojny Teofilu! [4] »Tak, abyś całkowicie poznał niezawodność tych słów, których cię ustnie nauczono. [5] »Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan o imieniu Zachariasz, ze zmiany Abiasza, a żona jego była jedną z córek Aarona. Jej imię – Elżbieta. [6] »A oboje byli sprawiedliwi przed obliczem Boga, chodząc nienagannie we wszystkich przykazaniach i ustawach Pana. [7] »I nie mieli dziecka, jako że Elżbieta była niepłodna, a byli oboje w podeszłym wieku. [8] »I stało się, gdy sprawował posługę kapłańską przed Bogiem, w kolejności przypadającej na niego zmiany, [9] »Że według zwyczaju kapłaństwa padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i spalić kadzidło w ofierze. [10] »A całe mnóstwo ludu było na zewnątrz, modląc się w godzinie spalania kadzidła. [11] »I ukazał mu się anioł Pana, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. [12] »I zatrwożył się Zachariasz, gdy go zobaczył, i ogarnął go lęk. [13] »I powiedział do niego anioł: Nie bój się Zachariaszu! Bo wysłuchana została twoja modlitwa, a twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, i nazwiesz go imieniem Jan. [14] »I będziesz miał radość i wesele, i wielu będzie się radować z jego narodzenia. [15] »Albowiem będzie wielki przed obliczem Pana, z pewnością nie będzie pić wina ani sycery, a zostanie napełniony Duchem Świętym jeszcze będąc w łonie swojej matki. [16] »I wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. [17] »A sam pójdzie przed Jego obliczem w duchu i w mocy Eliasza, aby zawrócić serca ojców do dzieci, i nieposłusznych ku rozsądkowi sprawiedliwych, aby przysposobić dla Pana lud, który jest przygotowany. [18] »A Zachariasz powiedział do anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem stary, a moja żona jest już w podeszłym wieku. [19] »I w odpowiedzi, anioł rzekł do niego: Ja jestem Gabriel, który stoję przed obliczem Boga, a zostałem posłany, abym mówił do ciebie i ogłosił ci tę dobrą nowinę. [20] »I oto będziesz milczał, i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy to się stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które wypełnią się w swoim czasie. [21] »A lud oczekiwał Zachariasza i dziwił się jego zwlekaniu w świątyni. [22] »A gdy wyszedł, nie mógł do nich mówić; i poznali, że miał widzenie w świątyni, bo dawał im znaki i pozostał niemy. [23] »I stało się, gdy wypełniły się dni jego służby, że odszedł do swojego domu. [24] »A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc: [25] »Tak mi uczynił Pan w tych dniach, gdy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę pośród ludzi. [26] »A w szóstym miesiącu posłany został przez Boga anioł Gabriel do miasta Galilei, zwanego Nazaret, [27] »Do dziewicy zaręczonej z mężem, któremu było na imię Józef, z domu Dawida, a imię tej dziewicy – Maria. [28] »A po wejściu do niej, anioł powiedział: Witaj, obdarowana łaską; Pan z tobą; to ty błogosławiona jesteś pośród kobiet. [29] »Ale ona, gdy go ujrzała, zmieszała się na jego słowa i rozważała skąd takie pozdrowienie. [30] »I anioł powiedział jej: Nie bój się, Mario! Albowiem znalazłaś łaskę u Boga. [31] »I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nazwiesz Go imieniem Jezus. [32] »Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, i da Mu Pan Bóg tron Dawida, Jego ojca, [33] »I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Królestwu Jego nie będzie końca. [34] »A Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężem? [35] »I anioł w odpowiedzi, rzekł do niej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię zacieni; dlatego narodzone z ciebie Święte, zostanie nazwane Synem Boga. [36] »A oto Elżbieta, twoja krewna, i ona poczęła syna w swej starości, a jest to już szósty miesiąc dla tej, którą nazywają niepłodną, [37] »Gdyż u Boga nie będzie niemożliwe, cokolwiek wypowie. [38] »Wtedy Maria powiedziała: Oto jestem służebnicą Pana; oby mi się stało według twojego słowa. I anioł odszedł od niej. [39] »W tych dniach wstała Maria i udała się śpiesznie w górzyste strony do miasta Judy. [40] »I gdy weszła do domu Zachariasza, pozdrowiła Elżbietę. [41] »I stało się, gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, że poruszyło się w jej łonie dziecko, i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. [42] »I zawołała donośnym głosem, i powiedziała: Błogosławiona jesteś wśród kobiet, i błogosławiony jest owoc twojego łona! [43] »A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? [44] »Oto bowiem, gdy do moich uszu dotarł głos twojego pozdrowienia, w moim łonie z radości poruszyło się dziecko. [45] »A błogosławiona, która uwierzyła, że spełni się to, co zostało powiedziane przez Pana. [46] »I wtedy Maria powiedziała: Moja dusza wywyższa Pana, [47] »A mój duch rozradował się w Bogu, moim Zbawicielu, [48] »Gdyż wejrzał na uniżenie swojej służebnicy; bowiem odtąd będą uważać mnie za błogosławioną wszystkie pokolenia; [49] »Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Mocny i święte jest Jego imię, [50] »A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją. [51] »I okazał siłę w swoim ramieniu i rozproszył pysznych i zamysły ich serc; [52] »Strącił władców z tronów i wywyższył uniżonych; [53] »Łaknących napełnił dobrami, a bogatych odprawił z niczym; [54] »Ujął się za Izraelem, swoim sługą, aby zostało zapamiętane Jego miłosierdzie, [55] »Tak, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i jego potomka na wieki. [56] »A Maria została z nią około trzech miesięcy; następnie wróciła do swojego domu. [57] »A Elżbiecie wypełnił się czas jej rozwiązania, i urodziła syna. [58] »A gdy usłyszeli sąsiedzi i jej krewni, że Pan okazał swoje wielkie miłosierdzie nad nią, radowali się razem z nią. [59] »I stało się, że przyszli ósmego dnia, aby obrzezać dziecię; i chcieli nazwać je tak, jak imię jego ojca – Zachariasz. [60] »A w odpowiedzi, jego matka powiedziała: O nie! Ale będzie nazwany – Jan. [61] »I powiedzieli do niej: Nikt w twojej rodzinie nie jest nazwany tym imieniem. [62] »I skinęli więc na jego ojca, jak chciałby go nazwać. [63] »A on poprosił o tabliczkę i napisał tak: Jan jest jego imię. I dziwili się wszyscy. [64] »I od razu zostały otworzone jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, wysławiając Boga. [65] »I ogarnął strach wszystkich ich sąsiadów, a po całej górzystej Judei rozeszły się wszystkie te słowa. [66] »A wszyscy, którzy o tym słyszeli, wzięli te słowa do serca, mówiąc: Kim więc będzie to dziecię? A ręka Pana była z nim. [67] »A Zachariasz, jego ojciec, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: [68] »Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia, [69] »I wzbudził nam róg zbawienia w domu swojego sługi Dawida, [70] »Tak, jak zapowiedział przez usta swoich świętych proroków z dawnych czasów: [71] »Zbawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, [72] »Aby uczynić miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć o swoim świętym przymierzu, [73] »Na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu, że da nam, [74] »Abyśmy, wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół, bez bojaźni Mu służyli, [75] »W świętości i w sprawiedliwości przed Jego obliczem, po wszystkie dni naszego życia. [76] »A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zostaniesz nazwane; bo pójdziesz przed obliczem Pana przygotować Jego drogi, [77] »I dać poznanie zbawienia Jego ludowi przez odpuszczenie ich grzechów, [78] »Dzięki głębi miłosierdzia naszego Boga, przez które nawiedziła nas jutrzenka z wysokości, [79] »Aby ukazać się siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci, i ukierunkować nasze stopy na drogę pokoju. [80] »A dziecię rosło i wzmacniało się duchem, i było na pustkowiu aż do dnia swego ukazania przed Izraelem. 
«  Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl