Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Łukasza » Rozdział 17
«  Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17 Ewangelia Łukasza 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I powiedział do uczniów: Niemożliwe jest, aby nie miały przyjść zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą! [2] »Lepiej by mu było, aby zawieszono ośli kamień młyński u jego szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych małych. [3] »Uważajcie na siebie. A jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie twój brat, upomnij go; a jeśli się upamięta, odpuść mu. [4] »I jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie siedem razy na dzień i siedem razy na dzień zwrócił się do ciebie, mówiąc: Upamiętałem się, odpuść mu. [5] »I powiedzieli apostołowie do Pana: Dodaj nam wiary. [6] »A Pan powiedział: Jeśli mielibyście wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzieli temu drzewu czarnej morwy: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałoby was. [7] »A kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu zaraz, gdy wróci z pola: Przyjdź i spocznij przy stole? [8] »Czyż nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i służ mi, aż się najem i napiję, a potem i ty zjesz i napijesz się? [9] »Czy jest wdzięczny temu słudze za to, że uczynił to, co mu rozkazano? Nie wydaje mi się. [10] »Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, gdyż to, co było naszą powinnością, uczyniliśmy. [11] »I stało się, gdy szedł do Jerozolimy, że przechodził przez środek Samarii i Galilei. [12] »I gdy wchodził do jednego miasteczka, wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. [13] »I oni podnieśli głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. [14] »I gdy ich zobaczył, powiedział im: Idźcie, ukażcie się kapłanom. I stało się, gdy odchodzili, że zostali oczyszczeni. [15] »Jeden z nich natomiast, gdy zobaczył, że został uzdrowiony, wrócił, potężnym głosem chwaląc Boga; [16] »I padł na twarz u Jego stóp, dziękując Mu; a był on Samarytaninem. [17] »A Jezus w odpowiedzi, rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, a gdzie jest dziewięciu? [18] »Czy żaden nie znalazł się, kto wróciłby i dał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? [19] »I powiedział mu: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. [20] »Zapytany natomiast przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boga, w odpowiedzi, rzekł im: Królestwo Boga nie przychodzi w sposób możliwy do zaobserwowania; [21] »Nie powiedzą: Oto tu, albo: Oto jest tam; oto bowiem Królestwo Boże jest wewnątrz was. [22] »A do uczniów powiedział: Przyjdą dni, że będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. [23] »I powiedzą wam: Oto tu, albo: Oto jest tam; nie odchodźcie, ani o to nie zabiegajcie. [24] »Albowiem tak, jak błyskawica, gdy zabłyśnie i świeci od jednego krańca pod niebem aż do drugiego krańca pod niebem; tak będzie i z Synem Człowieczym w Jego dniu. [25] »Ale najpierw trzeba, aby wiele wycierpiał i został odrzucony przez to pokolenie. [26] »A tak, jak stało się za dni Noego, tak będzie i w dniach Syna Człowieczego. [27] »Jedli, pili, zaślubiali i były zaślubiane aż do tego dnia, kiedy wszedł Noe do arki i przyszedł potop, i wygubił wszystkich. [28] »Podobnie też jak stało się za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali; [29] »Ale tego dnia, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki, i wygubił wszystkich; [30] »Tak właśnie będzie w dniu, w którym objawiasię Syn Człowieczy. [31] »W tym dniu, kto będzie na tarasie, a rzeczy jego w domu, niech nie zstępuje, aby je zabrać; a kto na polu, podobnie niech nie wraca. [32] »Przypomnijcie sobie żonę Lota. [33] »Kto chce duszę swoją zachować, straci ją; a kto ją straci, zachowa ją przy życiu. [34] »Mówię wam: Tej nocy będzie dwóch na jednym łożu; jeden zostanie zabrany, a drugi zostanie pozostawiony. [35] »Dwie będą mleć na tym samym miejscu; jedna zostanie zabrana, a druga zostanie pozostawiona. [36] »Dwóch będzie w polu; jeden zostanie zabrany, a drugi zostanie pozostawiony. [37] »A odzywając się, pytają Go: Gdzie, Panie? A On im powiedział: Gdzie jest ciało, tam gromadzą się orły. 
«  Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17 Ewangelia Łukasza 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl