Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Łukasza » Rozdział 4
«  Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4 Ewangelia Łukasza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i prowadzony był w Duchu na pustkowie, [2] »Przez czterdzieści dni był poddawany próbie przez diabła, a przez te dni nic nie jadł; a gdy one się dopełniły, był głodny. [3] »I diabeł powiedział do Niego: Jeśli jesteś Synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem. [4] »A Jezus w odpowiedzi, rzekł do niego: Napisano: Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem Boga. [5] »I zaprowadził Go diabeł na wysoką górę, i w ułamku czasu pokazał Mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. [6] »I diabeł powiedział do Niego: Dam Ci tę całą władzę i ich chwałę; bo jest mi ona dana, a jeśli zechcę daję ją tym, którym chcę. [7] »Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, wszystko to będzie Twoje. [8] »A Jezus w odpowiedzi, rzekł mu: Zejdź mi z drogi, szatanie! Bowiem jest napisane: Panu, Bogu twojemu, będziesz się kłaniał i Jemu samemu będziesz służyć. [9] »Potem przyprowadził Go do Jerozolimy, postawił Go na szczycie świątyni i powiedział do Niego: Jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się stąd w dół; [10] »Napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o Tobie, aby Cię strzegli, [11] »I że, na rękach Cię poniosą, byś czasem nie uraził o kamień swojej stopy. [12] »A Jezus w odpowiedzi, rzekł mu: Powiedziano: Nie będziesz kusił Pana, Boga twojego. [13] »I gdy dokończył diabeł wszystkich prób, odstąpił od Niego, aż do pewnego czasu. [14] »A Jezus wrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. [15] »A On, wysławiany przez wszystkich nauczał w ich synagogach. [16] »I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany, i wszedł według swojego zwyczaju w dzień sabatu do synagogi, i wstał, aby czytać. [17] »I podano Mu zwój proroka Izajasza; i gdy rozwinął zwój, znalazł miejsce, gdzie było napisane: [18] »Duch Pana nade mną; On ze względu na to, namaścił mnie, abym ogłosił dobrą nowinę ubogim; posłał mnie, abym uzdrowił skruszonych na sercu, abym pojmanym ogłosił wyzwolenie i ślepym przejrzenie, abym złamanych odesłał w wolności, [19] »Bym ogłosił rok przychylności Pana. [20] »A gdy zwinął zwój i oddał go słudze, usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były skierowane wprost w Niego. [21] »Zaczął więc do nich mówić: Dziś to Pismo, które usłyszeliście, wypełniło się. [22] »A wszyscy wystawiali mu świadectwo, i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z Jego ust, i mówili: Czy Ten nie jest synem Józefa? [23] »I powiedział do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu! Ulecz samego siebie! Tyle słyszeliśmy o tym, co się stało w Kafarnaum, uczyń to i tu w swojej ojczyźnie. [24] »I powiedział: Zaprawdę mówię wam: Żaden prorok nie jest uznany w swojej ojczyźnie. [25] »A mówię wam zgodnie z prawdą, że wiele wdów było w Izraelu za dni Eliasza, gdy niebo zostało zamknięte na trzy lata i sześć miesięcy, tak że nastał wielki głód na całej ziemi; [26] »A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do Sarepty Sydońskiej, do kobiety będącej wdową. [27] »I wielu było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza; a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. [28] »A wszyscy w synagodze, gdy to słyszeli, unieśli się gniewem. [29] »I gdy wstali, wypchnęli Go poza miasto, i przyprowadzili Go aż do krawędzi góry, na której miasto zostało zbudowane, aby Go strącić w dół. [30] »On natomiast przeszedł przez sam środek nich i odszedł. [31] »I zszedł do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam ich nauczał w sabaty. [32] »I zdumiewali się nad Jego nauką; bo słowo Jego było wypowiadane z mocą. [33] »A był w synagodze człowiek, który miał ducha, demona nieczystego, i krzyknął donośnym głosem, [34] »Mówiąc: Ach! Co nam i Tobie, Jezusie Nazareńczyku? Przyszedłeś nas zniszczyć; wiem, kim Ty jesteś – Święty Boży. [35] »I zgromił go Jezus, mówiąc: Umilknij i wyjdź z niego. Wtedy demon rzucił go na środek, i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. [36] »I wszystkich ogarnęło zdumienie, i rozmawiali między sobą, mówiąc: Co to za nauka, że z władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym, i wychodzą? [37] »I rozchodziła się wieść o Nim po wszystkich miejscach tej okolicy. [38] »A gdy wstał, wyszedł z synagogi i poszedł do domu Szymona, a teściowa Szymona była ogarnięta wysoką gorączką; i prosili Go w jej sprawie. [39] »I gdy stanął nad nią, zgromił gorączkę, a opuściła ją; i zaraz wstała i im usługiwała. [40] »A gdy zachodziło słońce, wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przyprowadzali ich do Niego, a On na każdego z nich nałożył ręce i uzdrowił ich. [41] »I z wielu wychodziły też demony, które krzyczały i mówiły: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży; i gromił je, i nie pozwalał im mówić, gdyż wiedziały, że On jest Mesjaszem. [42] »A gdy nastał dzień, wyszedł i udał się na odludne miejsce. I tłumy szukały Go, i przyszli do Niego, i zatrzymywali Go, aby od nich nie odchodził. [43] »A On powiedział do nich: Konieczne jest, abym i innym miastom ogłaszał dobrą nowinę o Królestwie Boga; bo na to jestem posłany. [44] »I głosił w synagogach Galilei. 
«  Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4 Ewangelia Łukasza 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl