Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Jana » Rozdział 1
«  Ewangelia Łukasza 24 Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. [2] »Ono było na początku u Boga. [3] »Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. [4] »W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. [5] »A światło świeci w ciemności, a ciemność Nim nie zawładnęła. [6] »Pojawił się człowiek posłany od Boga, na imię mu – Jan. [7] »On przyszedł na świadectwo, by zaświadczyć o tym świetle, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. [8] »Nie był on światłem, ale jedynie miał zaświadczyć o tym świetle. [9] »Było prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. [10] »Na świecie był i świat przez Niego jest uczyniony; a świat Go nie poznał. [11] »Do swojej własności przyszedł, a swoi Go nie przyjęli. [12] »Tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, to jest wierzącym w Jego imię. [13] »Którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. [14] »A Słowo pełne łaski i prawdy, stało się ciałem i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. [15] »Jan świadczył o Nim i głośno wołając, oświadczył: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja. [16] »A z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską. [17] »O ile bowiem Prawo zostało dane przez Mojżesza, o tyle łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. [18] »Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, Ten nam o Nim opowiedział. [19] »A takie jest świadectwo Jana, gdy posłali Żydzi z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go zapytać: Kim ty jesteś? [20] »I wyznał, a nie zaprzeczył, mówiąc: Ja nie jestem Mesjaszem. [21] »I pytali go: Kim więc? Czy ty jesteś Eliaszem? A on odpowiedział: Nie jestem. Czy ty jesteś tym prorokiem? I odpowiedział: Nie. [22] »Powiedzieli wtedy do niego: Kim więc jesteś, żebyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz o sobie? [23] »Powiedział: Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. [24] »A ci, którzy zostali wysłani, byli z faryzeuszów. [25] »I pytali go, i powiedzieli mu: Czemu więc chrzcisz, jeżeli ty nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani tym prorokiem? [26] »Jan odpowiedział im, mówiąc: Ja chrzczę w wodzie; ale pośrodku was stanął Ten, którego wy nie znacie. [27] »To jest Ten, który przychodzi po mnie, On istniał przede mną, któremu ja nie jestem godny, by rozwiązać rzemyk u Jego sandała. [28] »To działo się w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. [29] »A nazajutrz, Jan ujrzał idącego do niego Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boży, który zabiera grzech świata. [30] »To jest Ten, o którym ja powiedziałem: Za mną idzie mąż, który istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja. [31] »A ja Go wcześniej nie znałem. Ja dlatego przyszedłem chrzcząc w wodzie, aby On został ukazany Izraelowi. [32] »A Jan poświadczył, mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jakby gołębica z nieba, i pozostał na Nim. [33] »A ja Go nie poznałem; lecz Ten, który mnie posłał, bym chrzcił w wodzie, Ten mi powiedział: Jeśli ujrzysz kogoś, na którego zstępuje i pozostaje na nim Duch, to jest Ten, który chrzci w Duchu Świętym. [34] »A ja widziałem i zaświadczyłem, że Ten jest Synem Bożym. [35] »Nazajutrz ponownie stał Jan i dwaj z jego uczniów. [36] »A przypatrując się przechodzącemu Jezusowi, powiedział: Oto Baranek Boży. [37] »I usłyszeli go ci dwaj uczniowie, gdy to mówił, i poszli za Jezusem. [38] »A Jezus odwrócił się i ujrzał ich idących za sobą, i powiedział do nich: Czego szukacie? A oni powiedzieli do Niego: Rabbi! Co znaczy w tłumaczeniu – Nauczycielu – gdzie mieszkasz? [39] »Powiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Przyszli i zobaczyli, gdzie mieszkał, i tego dnia pozostali u Niego; a było około dziesiątej godziny. [40] »Jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i którzy podążali za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. [41] »Ten najpierw odszukał Szymona, swojego brata i powiedział mu: Znaleźliśmy Mesjasza, co tłumaczy się – Pomazańca. [42] »I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus przyjrzawszy się mu, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jonasza; ty będziesz nazwany Kefas, co tłumaczy się – Piotr. [43] »Nazajutrz chciał Jezus udać się do Galilei i znalazł Filipa, i powiedział mu: Pójdź za mną. [44] »A Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. [45] »Filip odnalazł Natanaela i powiedział mu: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. [46] »I powiedział mu Natanael: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Chodź i zobacz! [47] »Gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do Niego, powiedział o nim: Oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu. [48] »Natanael powiedział do Niego: Skąd mnie znasz? W odpowiedzi, Jezus rzekł mu: Zanim zawołał cię Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod figowcem. [49] »Wtedy Natanael powiedział do Niego: Rabbi! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. [50] »A Jezus powiedział do niego: Wierzysz dlatego, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem. Ujrzysz większe rzeczy niż te. [51] »I powiedział mu: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Od teraz ujrzycie otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. 
«  Ewangelia Łukasza 24 Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl