Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Jana » Rozdział 15
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem. [2] »Każdą latorośl, która we mnie owocu nie przynosi, tę odcina, a każdą, która przynosi owoc, tę oczyszcza, aby przynosiła obfitszy owoc. [3] »Wy już jesteście czyści, z powodu Słowa, które wam mówiłem. [4] »Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśliby nie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. [5] »Ja jestem winoroślą, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. [6] »Jeśli ktoś nie trwałby we mnie, zostanie wyrzucony na zewnątrz jak latorośl, i usycha; takie zbiera się, wrzuca w ogień i płoną. [7] »Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą; cokolwiek byście chcieli, proście, a stanie się wam. [8] »W tym Ojciec mój dozna chwały, jeśli obfity owoc przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. [9] »Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem; trwajcie w mojej miłości. [10] »Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania Ojca mojego i trwam w Jego miłości. [11] »To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was, a radość wasza była pełna. [12] »To jest moje przykazanie, abyście siebie nawzajem miłowali, jak ja was umiłowałem. [13] »Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje kładzie za swoich przyjaciół. [14] »Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to wszystko, co ja wam przykazuję. [15] »Już dłużej nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca, wam oznajmiłem. [16] »Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i przynieśli owoc, i owoc wasz trwał, aby to, o cokolwiek byście prosili Ojca w moim imieniu, dał wam. [17] »To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. [18] »Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wcześniej niż was zaczął nienawidzić. [19] »Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby swoją własność; ponieważ jednak nie jesteście ze świata, lecz ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. [20] »Przypomnijcie sobie słowo, które ja wam powiedziałem: Nie jest sługa większy od swojego pana. Jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować; jeśli Słowo moje zachowali i wasze będą zachowywać. [21] »Ale to wszystko uczynią wam ze względu na moje imię, bo nie znają Tego, który mnie posłał. [22] »Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki dla swojego grzechu. [23] »Kto trwa w nienawiści do mnie, trwa też w nienawiści do mojego Ojca. [24] »Gdybym nie czynił między nimi dzieł, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu; teraz jednak widzieli, a mimo to nienawidzą i mnie, i mojego Ojca. [25] »Stało się to, aby zostało wypełnione słowo, które w ich Prawie jest napisane, że: Znienawidzili mnie bez powodu. [26] »A gdy przyjdzie Opiekun, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, Ten zaświadczy o mnie. [27] »Ale i wy także świadczycie; bo jesteście ze mną od początku. 
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl