Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Jana » Rozdział 17
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Jezus to powiedział, podniósł swoje oczy ku niebu, mówiąc: Ojcze! Nadeszła godzina, otocz chwałą swojego Syna, aby i Twój Syn otoczył chwałą Ciebie; [2] »Tak, jak dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś. [3] »A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i tego, którego posłałeś, Jezusa Mesjasza. [4] »Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi; wypełniłem dzieło, które mi dałeś, abym je wykonał. [5] »A teraz Ty, Ojcze otocz mnie chwałą u siebie, tą chwałą, którą miałem u Ciebie zanim powstał świat. [6] »Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; Twoimi byli i mnie ich dałeś; i zachowywali Twoje Słowo. [7] »Teraz zaczęli poznawać, że wszystko, co mi dałeś, jest od Ciebie. [8] »Albowiem słowa, które mi dałeś, dałem im; i oni je przyjęli, i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. [9] »Ja za nimi proszę; nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoimi. [10] »I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje; i w nich zacząłem doznawać chwały. [11] »I już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty! Zachowaj ich w imieniu Twoim; tych których mi dałeś, aby jak my, byli jedno. [12] »Gdy byłem z nimi na świecie, ja strzegłem ich w imieniu Twoim; tych których mi dałeś, i ustrzegłem, i nikt z nich nie zginął, tylko syn zatracenia, aby Pismo zostało wypełnione. [13] »Ale teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby mieli moją radość, która jest pełna w nich. [14] »Ja dałem im słowo Twoje, a świat miał ich w nienawiści, dlatego że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. [15] »Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. [16] »Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. [17] »Poświęć ich w prawdzie Twojej; Słowo Twoje jest prawdą. [18] »Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. [19] »I ja za nich poświęcam samego siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. [20] »A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, [21] »Aby wszyscy byli jedno; jak Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno; aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. [22] »A ja chwałę, którą mi dałeś, dałem im, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy; [23] »Ja w nich, a Ty we mnie, aby zostali wydoskonaleni w jedności, i żeby świat wiedział, że Ty mnie posłałeś, i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. [24] »Ojcze! Chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem; aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. [25] »Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, ale ja Ciebie poznałem, i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. [26] »I dałem im poznać Twoje imię, i jeszcze dam je poznać, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich. 
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl