Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Dzieje Apostolskie » Rozdział 1
«  Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1 Dzieje Apostolskie 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pierwszą relację napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić, a także nauczać od początku, [2] »Aż do dnia, w którym po przekazaniu przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, został wzięty do góry; [3] »Im też po swojej męce, w wielu niepodważalnych dowodach, przedstawił się jako żyjący, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym. [4] »A w czasie wspólnego spotkania z nimi, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. [5] »Jan bowiem chrzcił w wodzie, lecz wy, po niewielu dniach zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym. [6] »A gdy się zgromadzili, pytali Go, mówiąc: Panie! Czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? [7] »On jednak powiedział do nich: Nie wasza to rzecz poznać czasy i pory, które Ojciec swą władzą ustalił. [8] »Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który przyszedł do was; i będziecie mi świadkami zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei, i w Samarii, aż do krańców ziemi. [9] »I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, i obłok wziął Go sprzed ich oczu. [10] »A gdy byli wpatrzeni w niebo, jak On się oddala, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu, [11] »I ci powiedzieli: Mężowie z Galilei, czemu stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który od was w górę został uniesiony do nieba, powróci w taki sposób, jak Go widzieliście idącego do nieba. [12] »Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy na odległość drogi sabatowej. [13] »I gdy weszli do miasta, wstąpili do sali na piętrze, gdzie się zatrzymali: Piotr i Jakub, i Jan, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Zelota, i Juda syn Jakuba. [14] »Ci wszyscy trwali niezłomnie i jednomyślnie w modlitwie i prośbie, razem z kobietami, i z Marią, matką Jezusa, i z Jego braćmi. [15] »W tych też dniach powstał Piotr pośród uczniów – a w tym samym miejscu była rzesza razem licząca około sto dwadzieścia osób – i powiedział: [16] »Mężowie bracia! Musiało zostać wypełnione to Pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa; [17] »Który został zaliczony do nas i dostał w udziale dziedzictwo tej służby. [18] »On rzeczywiście za zapłatę niesprawiedliwości nabył pole, ale gdy padł na twarz, pękł wpół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. [19] »I stało się to wiadome wszystkim mieszkającym w Jerozolimie, tak że nazwano to pole w ich własnym języku Akeldamach, to jest Pole Krwi. [20] »Napisane jest bowiem w zwoju Psalmów: Niech mieszkanie jego stanie się puste i niech nikt w nim nie zamieszka, a jego urząd oby wziął inny. [21] »Trzeba więc, aby spośród mężów, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał wśród nas, [22] »Począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym został wzięty od nas w górę, aby jeden z nich, stał się razem z nami świadkiem Jego powstania z martwych. [23] »I postawili dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justus i Mattiasza. [24] »A pomodlili się, mówiąc: Ty, Panie! Który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, [25] »Aby przyjął dziedzictwo tej służby i apostolstwa, od którego odstąpił Judasz, by pójść na swe własne miejsce. [26] »I rzucili ich losy. I padł los na Mattiasza; i został dobrany do grona jedenastu apostołów. 
«  Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1 Dzieje Apostolskie 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl