Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Dzieje Apostolskie » Rozdział 11
«  Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy byli w Judei, że także poganie przyjęli Słowo Boże. [2] »I gdy Piotr wstąpił do Jerozolimy, spierali się z nim ci, którzy byli z obrzezania, [3] »Mówiąc: Poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. [4] »A Piotr zaczął im wyjaśniać po kolei, mówiąc: [5] »Ja, gdy byłem w mieście Joppie i modliłem się, miałem w uniesieniu widzenie; ujrzałem jakiś przedmiot zstępujący jakby wielkie płótno, za cztery rogi spuszczane z nieba i dotarło aż do mnie; [6] »Wpatrując się w nie uważnie, przyglądałem się i zobaczyłem czworonożne zwierzęta ziemi, dzikie zwierzęta, płazy i ptaki nieba; [7] »I usłyszałem głos skierowany do mnie: Wstań, Piotrze! Zabijaj i zjedz. [8] »I powiedziałem: Przenigdy, Panie! Gdyż nic z tego wszystkiego, co skalane lub nieczyste nigdy nie weszło do moich ust. [9] »A głos z nieba po raz drugi mi odpowiedział: Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za skalane. [10] »A to stało się trzykrotnie. I z powrotem wszystko zostało wciągnięte do nieba. [11] »I oto zaraz trzej mężowie posłani do mnie z Cezarei stanęli przed domem, w którym byłem. [12] »A Duch powiedział mi, abym poszedł razem z nimi, nie wahając się. A szło ze mną także tych sześciu braci i weszliśmy do domu tego człowieka; [13] »On też oznajmił nam, jak zobaczył anioła, który stanął w jego domu i powiedział mu: Poślij mężczyzn do Joppy i wezwij Szymona, którego nazywają Piotrem; [14] »On powie ci słowa, przez które zostaniesz zbawiony ty i cały twój dom. [15] »A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, tak jak i na nas na początku. [16] »I przypomniałem sobie Słowo Pana, gdy mówił: Jan chrzcił w wodzie, ale wy zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. [17] »Jeśli więc dał im Bóg ten sam dar, jak i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to kim ja jestem, bym mógł zabronić tego Bogu? [18] »A gdy to usłyszeli, uspokoili się i oddali chwałę Bogu, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku życiu. [19] »A wtedy ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie stało się z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji i do Cypru, i do Antiochii, nikomu nie głosząc Słowa, tylko samym Żydom. [20] »A niektórzy z nich byli ludźmi z Cypru i z Cyreny; ci weszli do Antiochii, przemawiali też do hellenistów, głosząc dobrą nowinę Pana Jezusa. [21] »I była z nimi ręka Pana i wielka liczba tych, którzy uwierzyli, nawróciła się do Pana. [22] »Wieść o nich dotarła do uszu zboru w Jerozolimie; i wysłali Barnabę, aby poszedł aż do Antiochii. [23] »Ten, gdy tam przybył, widząc łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby w postanowieniu serca trwali przy Panu. [24] »Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego, i wiary. I została przyłączona do Pana wielka rzesza ludzi. [25] »I poszedł Barnaba do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził do Antiochii. [26] »A stało się, że przez cały rok zgromadzali się w tym zborze, nauczając znaczną rzeszę ludzi; w Antiochii także uczniowie po raz pierwszy zostali nazwani chrześcijanami. [27] »A w tych dniach przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. [28] »A gdy powstał jeden z nich, o imieniu Agabus, wskazał przez Ducha, że będzie wielki głód w całej zamieszkałej ziemi, który też nastał za cesarza Klaudiusza. [29] »Uczniowie więc postanowili, tak jak każdego z nich było stać, posłać pomoc braciom mieszkającym w Judei. [30] »Co też uczynili, posyłając ją do starszych przez ręce Barnaby i Saula. 
«  Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl