Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Dzieje Apostolskie » Rozdział 18
«  Dzieje Apostolskie 17 Dzieje Apostolskie 18 Dzieje Apostolskie 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A potem Paweł odszedł z Aten i przyszedł do Koryntu. [2] »A gdy znalazł pewnego Żyda, o imieniu Akwila, rodem z Pontu, ostatnio przybyłego z Italii, i Pryscyllę, jego żonę, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi odeszli z Rzymu, zbliżył się do nich; [3] »A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował; a rzemiosłem ich było wytwarzanie namiotów. [4] »A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i przekonywał Żydów i Greków. [5] »A gdy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł naciskany był w duchu, aby zaświadczyć Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. [6] »Lecz gdy oni sprzeciwiali się i bluźnili, otrząsnął szaty i powiedział do nich: Krew wasza na waszą głowę; ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. [7] »I po odejściu stamtąd, wszedł do domu pewnego człowieka, o imieniu Justus, czczącego Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. [8] »A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana z całym swoim domem, i wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i zostało ochrzczonych. [9] »A Pan w nocy przez widzenie powiedział Pawłowi: Nie bój się, lecz mów i nie milcz; [10] »Dlatego, że ja jestem z tobą i nikt nie tknie ciebie, aby cię skrzywdzić, ja bowiem mam wielki lud w tym mieście. [11] »Osiadł tam zatem na rok i sześć miesięcy, nauczając u nich Słowa Bożego. [12] »A gdy Gallion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i przyprowadzili go przed sędziowski tron, mówiąc: [13] »Ten człowiek namawia ludzi, żeby służyli Bogu wbrew Prawu. [14] »A gdy Paweł miał zamiar otworzyć usta, Gallion powiedział do Żydów: O Żydzi! Gdyby rzeczywiście to było jakieś bezprawie lub jakieś niegodziwe przestępstwo, cierpliwie bym wysłuchał tej sprawy. [15] »Lecz jeśli jest spór o słowa i o imiona, i o wasze Prawo, sami to rozpatrzcie; albowiem ja nie chcę być sędzią tych spraw. [16] »I przepędził ich sprzed sędziowskiego tronu. [17] »A wszyscy Grecy pochwycili Sostenesa, przełożonego synagogi i bili go przed sędziowskim tronem, a Galliona nic to nie obchodziło. [18] »A Paweł pozostał tam jeszcze przez wiele dni i gdy pożegnał się z braćmi, odpłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchreach ogolił sobie głowę, bo uczynił ślub. [19] »I przybył do Efezu, i tam ich pozostawił, a sam wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami. [20] »A gdy oni prosili, aby u nich został przez dłuższy czas, nie zgodził się, [21] »Ale pożegnał się z nimi i powiedział: Niewątpliwie, trzeba mi nadchodzące święto obchodzić w Jerozolimie; lecz znów do was wrócę, za wolą Boga. I odpłynął z Efezu. [22] »A gdy przybył do Cezarei, wstąpił i pozdrowił zbór, i zszedł do Antiochii; [23] »I pozostał tam przez pewien czas, i gdy wyszedł, przeszedł kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. [24] »A do Efezu przyszedł pewien Żyd, o imieniu Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek wymowny, biegły w Pismach. [25] »Ten był pouczony o drodze Pana, a pałając w duchu, mówił i nauczał dokładnie o Panu, wiedząc tylko o chrzcie Jana. [26] »I zaczął śmiało mówić w synagodze. A gdy usłyszeli go Akwila i Pryscylla, wzięli go ze sobą i dokładniej wyłożyli mu drogę Bożą. [27] »A gdy chciał iść do Achai, bracia napisali do uczniów, zachęcając, aby go przyjęli; i gdy tam przyszedł, wiele pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej. [28] »Zdecydowanie bowiem zbijał twierdzenia Żydów, publicznie wykazując z Pisma, że Jezus jest Mesjaszem. 
«  Dzieje Apostolskie 17 Dzieje Apostolskie 18 Dzieje Apostolskie 19  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl