Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Dzieje Apostolskie » Rozdział 3
«  Dzieje Apostolskie 2 Dzieje Apostolskie 3 Dzieje Apostolskie 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Piotr i Jan wchodzili do świątyni w godzinę modlitwy, o dziewiątej. [2] »I był właśnie niesiony pewien mąż, chromy już w łonie swojej matki, a którego kładziono każdego dnia przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił o dar miłosierdzia tych, którzy wchodzili do świątyni. [3] »Ten widząc Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o dar miłosierdzia. [4] »A Piotr, wpatrując się w niego wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas! [5] »On więc spojrzał na nich, spodziewając się od nich coś dostać. [6] »Piotr natomiast powiedział: Nie mam srebra ani złota; lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejczyka wstań i chodź. [7] »I chwycił go prawą ręką, i podniósł, a natychmiast zostały wzmocnione jego stopy i kostki. [8] »A podskakując, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga. [9] »I zobaczył go cały lud, jak chodził i chwalił Boga. [10] »I poznali też, że to on był tym, który dla uzyskania wsparcia siadał przy Bramie Pięknej świątyni; i napełnieni zostali zdumieniem i uniesieniem z powodu tego, co mu się stało. [11] »A gdy chromy, ten, który został uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały zdumiony lud do portyku, zwanego Salomonowym. [12] »Co widząc Piotr, odpowiedział ludowi: Mężowie Izraelici! Dlaczego się z tego powodu dziwicie, lub dlaczego tak uważnie nam się przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością uczynili, że on chodzi? [13] »Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg naszych ojców, wprowadził do chwały Jezusa, swojego Syna, którego wy wydaliście i wyparliście się Go przed obliczem Piłata, który zasądził Jego uwolnienie. [14] »Ale wy zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego i prosiliście o darowanie wam mordercy, [15] »I zabiliście Sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my jesteśmy świadkami. [16] »A z powodu wiary w imię Jego, imię Jego wzmocniło tego, którego wy widzicie i znacie; a wiara w Niego, dała mu pełne zdrowie wobec was wszystkich. [17] »Ale teraz, bracia, wiem, że tak jak i wasi przywódcy uczyniliście to z niewiedzy, [18] »Bóg natomiast wypełnił w ten sposób to, co przez usta wszystkich proroków wcześniej oznajmił, że Jego Mesjasz miał cierpieć. [19] »Dlatego upamiętajcie się i nawróćcie, aby zostały zmazane wasze grzechy, i aby nadeszły od oblicza Pana czasy ochłody, [20] »I aby posłał wcześniej zapowiedzianego wam Jezusa Mesjasza. [21] »Którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, o których powiedział Bóg od wieku przez usta wszystkich swoich świętych proroków. [22] »Mojżesz bowiem prawdziwie powiedział do ojców, że Proroka wzbudzi wam Pan, Bóg wasz, spośród waszych braci, jak mnie; Jego będziecie słuchać we wszystkim, cokolwiek do was będzie mówić. [23] »I stanie się, że każda dusza, która nie usłuchałaby tego Proroka, będzie całkowicie wytępiona z ludu. [24] »I wszyscy prorocy od Samuela, którzy kolejno przemawiali, zapowiadali te dni. [25] »Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: A twoim potomkiem zostaną ubłogosławione wszystkie rody ziemi. [26] »Wam to najpierw Bóg wzbudził swojego Syna Jezusa i posłał Go, błogosławiąc was w nawracaniu każdego od waszych niegodziwości. 
«  Dzieje Apostolskie 2 Dzieje Apostolskie 3 Dzieje Apostolskie 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl