Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Koryntian » Rozdział 12
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, abyście pozostali w niewiedzy. [2] »Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków was prowadzono i daliście się prowadzić. [3] »Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiający w Duchu Boga nie mówi, że Jezus jest przeklęty, i nikt nie może powiedzieć: Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. [4] »A różne są dary łaski, ale Duch ten sam. [5] »I różne są rodzaje służby, ale Pan ten sam. [6] »I różne są sposoby działania, ale Bóg ten sam, który sprawia wszystko we wszystkich. [7] »A każdemu dawany jest przejaw Ducha ku wspólnemu pożytkowi. [8] »Istotnie bowiem jednemu przez Ducha dane jest słowo mądrości, a innemu słowo poznania według tego samego Ducha, [9] »A innemu wiara w tym samym Duchu, a innemu dary uzdrowień w tym samym Duchu, [10] »A innemu dzieła mocy, a innemu prorokowanie, a innemu rozróżnianie duchów, a innemu rozmaite rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. [11] »A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielający stosownie każdemu, tak jak chce. [12] »Gdyż tak jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. [13] »Bo za sprawą jednego Ducha my wszyscy w jednym ciele zostaliśmy zanurzeni, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednym Duchu. [14] »Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. [15] »Jeśliby nawet powiedziała stopa: Ponieważ nie jestem ręką, nie jestem z tego ciała; czy dlatego nie jest z tego ciała? [16] »A jeśliby powiedziało ucho: Ponieważ nie jestem okiem, czyż wbrew temu nie jest z tego ciała? [17] »Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? A jeśli całe ciało byłoby słuchem, gdzie byłoby powonienie? [18] »A tymczasem Bóg umieścił członki, każdy jeden z nich w ciele, tak jak chciał. [19] »A jeśli wszystkie byłyby jednym członkiem, gdzie byłoby ciało? [20] »A teraz wprawdzie członków jest wiele, ale ciało jest jedno. [21] »Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję cię, albo z kolei głowa nogom: Nie potrzebuję was. [22] »Lecz o wiele bardziej te członki, które wydają się być słabsze w ciele, są niezbędne; [23] »A te, które uważamy za mniej szacowne w ciele, te otaczamy większym szacunkiem, a naszym intymnym członkom okazujemy większą przyzwoitość, [24] »Lecz nasze przyzwoite członki nie mają takiej potrzeby; lecz Bóg tak połączył ciało, że dał temu, któremu brakuje czci większy szacunek, [25] »Aby nie było w ciele rozdarcia, ale by członki tak samo się o siebie nawzajem troszczyły. [26] »A gdy jeden członek cierpi, współcierpią z nim wszystkie członki; gdy natomiast doznaje chwały jeden członek, współradują się z nim wszystkie członki. [27] »Lecz wy jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. [28] »I te właśnie członki Bóg ustanowił w kościele: najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, potem mających przejawy mocy, potem dary uzdrawiania, pomocy, kierowania, różne rodzaje języków. [29] »Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają przejawy mocy? [30] »Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią innymi językami? Czy wszyscy je tłumaczą? [31] »Starajcie się usilnie o znaczniejsze dary; a ja wam lepszą ukazuję drogę. 
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl