Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Koryntian » Rozdział 13
«  1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13 1 List do Koryntian 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeślibym mówił językami ludzi i aniołów, a nie miał miłości, staję się miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. [2] »I jeśli miałbym proroctwo, i znał wszystkie tajemnice, i miał wszelkie poznanie, i jeśli miałbym pełnię wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, jestem niczym. [3] »A choćbym część po części rozdał ubogim cały swój majątek, i choćbym swoje ciało oddał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. [4] »Miłość cierpliwa jest, łagodna jest, miłość nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie jest nadęta pychą, [5] »Nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie przypisuje żadnego zła. [6] »Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy; [7] »Wszystko przykrywa, wszystkiemu wierzy, we wszystkim ma nadzieję, wszystko znosi. [8] »Miłość nigdy nie ustaje; bo choć są proroctwa, stracą na znaczeniu; choć języki, ustaną; choć poznanie – przestanie mieć znaczenie. [9] »Albowiem po części poznajemy i po części prorokujemy. [10] »A gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy to, co częściowe, straci na znaczeniu. [11] »Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, wnioskowałem jak dziecko, a gdy stałem się mężczyzną, uznałem za bezużyteczne to, co dziecięce. [12] »Teraz bowiem widzimy jakby w zwierciadle, w zagadce, a wówczas ujrzymy twarzą w twarz; teraz poznaję po części, ale wówczas poznam tak, jak zostałem dokładnie poznany. [13] »Teraz więc trwa wiara, nadzieja, miłość – te trzy; lecz z nich największa jest miłość. 
«  1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13 1 List do Koryntian 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl