Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Koryntian » Rozdział 4
«  1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak niech nas człowiek zalicza jako do poddanych Chrystusa i szafarzy tajemnic Bożych. [2] »A tego w końcu wymaga się od szafarzy, aby każdy został znaleziony wiernym. [3] »Ale mi najmniej zależy na tym, czy będę przez was sądzony, czy przez ludzki dzień sądu; nawet i sam siebie nie sądzę. [4] »Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, ale nie przez to jestem uznany za sprawiedliwego; ale tym, który mnie sądzi, jest Pan. [5] »Tak więc, nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświetli to, co jest ukryte w ciemności, i ukaże zamysły serc; a wtedy każdy będzie miał pochwałę od Boga. [6] »A to wszystko, bracia, odniosłem do siebie i do Apollosa z powodu was, abyście nauczyli się na nas, nie rozumieć ponad to, co jest napisane; abyście jeden ponad drugiego nie nadymali się pychą przeciwko innemu. [7] »Albowiem kto ciebie wyróżnia? I co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, dlaczego chlubisz się, jakbyś nie otrzymał? [8] »Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas zaczęliście królować; i obyście zaczęli królować, abyśmy i my razem z wami królowali! [9] »Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas apostołów pokazał jako ostatnich, jak skazanych na śmierć; gdyż staliśmy się publicznym widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. [10] »My jesteśmy głupi ze względu na Chrystusa, ale wy jesteście rozumni w Chrystusie; my jesteśmy słabi, a wy mocni; wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. [11] »Aż do obecnej chwili i łakniemy, i pragniemy, i jesteśmy nadzy, i bywamy policzkowani, i tułamy się, [12] »I trudzimy się, pracując własnymi rękami; lżą nas, my błogosławimy; prześladują nas, my cierpliwie znosimy; [13] »Bluźnią nam, zachęcamy; staliśmy się jakby śmieciem świata i odpadkami u wszystkich, aż do teraz. [14] »Piszę to, nie dlatego, żeby was zawstydzać, ale jako moje dzieci umiłowane napominam was. [15] »Bo choćbyście mieli dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, jednak ojców macie niewielu; bo ja, w Chrystusie Jezusie, zrodziłem was przez Ewangelię. [16] »Zachęcam więc was, stawajcie się moimi naśladowcami. [17] »Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym dzieckiem i wiernym w Panu; który wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak nauczam wszędzie, w każdym zborze. [18] »Ale niektórzy nadęli się pychą, jak gdybym nie miał przyjść do was. [19] »Lecz przyjdę do was szybko, jeżeli Pan zechce, i poznam nie słowo tych nadętych, lecz moc. [20] »Albowiem nie w słowie tych nadętych przejawia się Królestwo Boże, ale w mocy. [21] »Co chcecie? Mam przyjść do was z rózgą, czy też w miłości i w duchu łagodności? 
«  1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl