Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Koryntian » Rozdział 9
«  1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czy nie jestem apostołem? Czy nie jestem wolny? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? [2] »Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to dla was rzeczywiście nim jestem; bo pieczęcią mego apostolstwa wy jesteście w Panu. [3] »Moja obrona przed tymi, którzy mnie sądzą jest taka: [4] »Czy nie mamy prawa zjeść i wypić? [5] »Czy nie mamy prawa brać z sobą siostry żony, jak i pozostali apostołowie i bracia Pana, i Kefas? [6] »Czy ja jeden i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? [7] »Kto służy w wojsku na własny koszt? Kto sadzi winnicę, a owocu jej nie spożywa? Lub kto pasie trzodę, a nie posila się jej mlekiem? [8] »Czy mówię to tylko po ludzku? Czy i Prawo tego nie mówi? [9] »Bo w Prawie Mojżesza jest napisane: Nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi. Czy Bóg troszczy się o woły? [10] »Czy nie mówi tego zwłaszcza ze względu na nas? Bo z powodu nas zostało napisane, że oracz powinien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że w swojej nadziei będzie miał udział. [11] »Jeżeli my posialiśmy wam duchowe dobra, cóż to wielkiego, jeżeli będziemy żąć wasze dobra cielesne? [12] »Jeśli inni uczestniczą w waszym przywileju, czemu raczej nie my? Nie skorzystaliśmy jednak z tego prawa, ale wszystko znosimy, abyśmy nie stwarzali jakiejś przeszkody Ewangelii Chrystusa. [13] »Czy nie wiecie, że ci, którzy przy rzeczach poświęconych pracują, żyją ze świątyni? A ci, którzy służą przy ołtarzu, mają udział z ofiar ołtarza? [14] »Tak też Pan rozporządził, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii żyli. [15] »Ja jednak z żadnej z tych rzeczy nie skorzystałem. A nie napisałem tego, aby tak się ze mną stało; bo lepiej jest dla mnie umrzeć, niż miałby mnie ktoś pozbawić tej chluby. [16] »Bo jeśli głoszę Ewangelię, nie jest to moją chlubą, taka bowiem ciąży na mnie konieczność; a biada mi, jeślibym nie głosił Ewangelii. [17] »Jeśli bowiem z własnej woli to czynię, mam zapłatę; a jeśli niechętnie, to sprawuję powierzone mi szafarstwo. [18] »Jaka więc jest moja zapłata? Taka, abym głosząc Ewangelię, przedkładał Ewangelię Chrystusa za darmo, tak by nie używać mojego prawa, jakie mam z racji Ewangelii. [19] »Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem dla wszystkich, bym tym liczniejsze grono pozyskał. [20] »I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby pozyskać Żydów; dla tych, którzy są pod Prawem, jakbym był pod Prawem, abym pozyskał tych, którzy są pod Prawem; [21] »Dla tych, którzy są bez Prawa, jakbym był bez Prawa – chociaż nie jestem bez Prawa Bożego, lecz pod Prawem Chrystusa – aby pozyskać tych, którzy są bez Prawa. [22] »Dla słabych stałem się jak słaby, abym pozyskał słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, abym przynajmniej niektórych zbawił. [23] »A to czynię dla Ewangelii, abym stał się jej uczestnikiem. [24] »Czy nie wiecie, że biegnący na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. [25] »A każdy, który walczy od wszystkiego się powstrzymuje, oni wprawdzie, aby otrzymać wieniec zniszczalny, my natomiast niezniszczalny. [26] »Ja więc tak biegnę, nie jak w niepewne; uderzam pięściami nie jak ten, kto uderza w powietrze; [27] »Ale biję do sińców moje ciało i biorę je w niewolę, bym innym głosząc, sam czasem nie został zdyskwalifikowany. 
«  1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl