Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Koryntian » Rozdział 8
«  2 List do Koryntian 7 2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oznajmiamy wam, bracia, o łasce Boga udzielonej w zborach Macedonii, [2] »Że w wielkiej próbie ucisku, obfitość ich radości i skrajne ich ubóstwo zaobfitowało w bogactwie ich szczodrości. [3] »Bo według możliwości – zaświadczam o tym – i nawet ponad możliwość, z własnej woli, [4] »Z wielkim naleganiem prosząc nas, abyśmy przyjęli ten dar i współudział w służbie względem świętych. [5] »I nie tak, jak się spodziewaliśmy, ale najpierw samych siebie oddali Panu, a potem nam za wolą Bożą, [6] »Tak że prosiliśmy Tytusa, aby tak jak rozpoczął, tak i doprowadził do końca u was to dzieło łaski. [7] »Ale tak jak we wszystkim obfitujecie wiarą i słowem, i poznaniem, i wszelką gorliwością, i tą miłością waszą do nas, tak abyście i w tym dziele łaski obfitowali. [8] »Nie jako rozkaz to mówię, ale przez gorliwość innych chcę doświadczyć szczerość waszej miłości. [9] »Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy Jego ubóstwem zostali wzbogaceni. [10] »A taką daję wam radę; bo jest to korzystne dla was, którzy nie tylko zaczęliście to czynić, ale i już wcześniej, od ubiegłego roku wyraziliście ku temu chęć. [11] »A teraz i to, co czynicie dokończcie, aby tak jak gotowość wyraziła się w chęci, tak też z tego co macie nastąpiło dokończenie. [12] »Bo jeśli najpierw jest gotowość, to godna jest ona przyjęcia, według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. [13] »Nie chodzi bowiem o to, aby inni mieli ulgę, a wy ucisk, lecz aby było po równo, aby w obecnym czasie wasz nadmiar usłużył ich niedostatkowi, [14] »Aby też i ich nadmiar był pomocą dla waszego niedostatku, aby stała się równość, [15] »Tak jak jest napisane: Ten kto wiele zebrał, nie miał za wiele; a ten kto mało, nie miał za mało. [16] »A Bogu niech będzie dziękczynienie, Temu, który wlewa taką gorliwość o was w serce Tytusa, [17] »Bo istotnie przyjął tę zachętę, i z tym większym zapałem dobrowolnie, poszedł do was. [18] »I posłaliśmy razem z nim brata, którego uznanie w Ewangelii jest znane przez wszystkie zbory. [19] »A nie tylko to, ale został wybrany przez zbory za towarzysza naszej podróży razem z tym darem łaski, który przez nas służy ku chwale samego Pana i ku okazaniu waszej gotowości, [20] »Wystrzegając się tego, aby ktoś nie zganił nas z powodu obfitości sprawowanej przez nas służby. [21] »Troszcząc się o to, co dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. [22] »A posłaliśmy z nimi naszego brata, którego wypróbowaliśmy wielokrotnie w wielu sprawach, że jest gorliwy, a który teraz jest o wiele gorliwszym z powodu wielkiego zaufania do was. [23] »Co do Tytusa, to jest on moim współtowarzyszem i współpracownikiem dla was; a co do naszych braci, są oni chwałą Chrystusa i wysłannikami zborów. [24] »Okażcie więc dowody waszej miłości i naszej chluby z was przed obliczem zborów. 
«  2 List do Koryntian 7 2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl