Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Galatów » Rozdział 1
«  2 List do Koryntian 13 List do Galatów 1 List do Galatów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł apostoł, wysłany nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wzbudził z martwych, [2] »I wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji. [3] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, [4] »Który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego wieku złego, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego, [5] »Jemu chwała na wieki wieków. Amen. [6] »Dziwię się, że tak prędko dajecie się przenosić od Tego, który was powołał przez łaskę Chrystusa do innej Ewangelii; [7] »Która nie jest inna, są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusa. [8] »Ale jeśli nawet my lub anioł z nieba głosiłby wam Ewangelię inną od tej, którą my wam ogłosiliśmy, niech jest przeklęty. [9] »Jak wcześniej powiedziałem, i teraz ponownie mówię: Jeśli wam ktoś głosi Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech jest przeklęty. [10] »Albowiem, czy teraz ludzi chcę pozyskać, czy Boga? Albo czy ludziom staram się podobać? Bo jeślibym jeszcze ludziom chciał się podobać, nie byłbym sługą Chrystusa. [11] »A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia przeze mnie ogłoszona, nie jest zgodna z myślą człowieka; [12] »Ja bowiem, ani jej nie wziąłem od człowieka, ani nie zostałem jej nauczony, ale mam ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. [13] »Bo usłyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu w judaizmie, że niezmiernie prześladowałem Kościół Boga i niszczyłem go; [14] »I robiłem postępy w judaizmie bardziej niż wielu rówieśników z mojego pokolenia, będąc w większym stopniu od innych zapaleńcem wobec moich ojczystych tradycji. [15] »Ale gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył już w łonie mojej matki i powołał przez swoją łaskę, [16] »Objawić we mnie swojego Syna, abym głosił dobrą nowinę o Nim między poganami, natychmiast, nie radziłem się ciała i krwi; [17] »I nie wstąpiłem do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale odszedłem do Arabii i ponownie wróciłem do Damaszku. [18] »Następnie, po trzech latach wstąpiłem do Jerozolimy, żeby poznać Piotra; i pozostałem u niego piętnaście dni. [19] »A innego z apostołów nie widziałem z wyjątkiem Jakuba, brata Pana. [20] »A to, co wam piszę, oto oświadczam przed obliczem Boga, że nie kłamię. [21] »Potem poszedłem w okolice Syrii i Cylicji; [22] »A nie byłem znany osobiście zborom Judei w Chrystusie; [23] »A oni jedynie słyszeli, że ten, który nas wcześniej prześladował, teraz głosi jako dobrą nowinę, tę wiarę, którą wcześniej niszczył. [24] »I chwalili Boga z mojego powodu. 
«  2 List do Koryntian 13 List do Galatów 1 List do Galatów 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl