Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Galatów » Rozdział 3
«  List do Galatów 2 List do Galatów 3 List do Galatów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O nierozumni Galacjanie! Kto was zaczarował, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, którym przed oczami Jezus Chrystus wcześniej był opisany, jako ukrzyżowany pośród was? [2] »Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć: Czy z uczynków Prawa otrzymaliście Ducha, czy ze słuchania z wiarą? [3] »Czy tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w Duchu, teraz ciałem chcecie kończyć? [4] »Czy tak wiele wycierpieliście na próżno? Jeśli rzeczywiście – to na próżno! [5] »Ten więc, który was zaopatruje w Ducha i Ten działający z mocą wśród was, czy z uczynków Prawa to czyni, czy ze słuchania z wiarą? [6] »Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku uznaniu za sprawiedliwego. [7] »Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama. [8] »A Pismo przewidziało, że Bóg z wiary uznaje za sprawiedliwych pogan; wcześniej ogłosiło tę dobrą nowinę Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. [9] »Tak, że ci, którzy są z wiary, są błogosławieni z wierzącym Abrahamem. [10] »Wszyscy bowiem, którzy są z uczynków Prawa, są pod przekleństwem, bo napisano: Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkich przepisach, które są zapisane w zwoju Prawa, aby je uczynił. [11] »Ale to, że przez Prawo nikt przed Bogiem nie jest uznawany za sprawiedliwego jest oczywiste, gdyż: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. [12] »Lecz Prawo nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wykonał, będzie żyć przez nie. [13] »Chrystus odkupił nas od przekleństwa Prawa, stając się za nas przekleństwem, bowiem jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie, [14] »Aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, abyśmy obietnicę Ducha otrzymali przez wiarę. [15] »Bracia! Po ludzku mówię: Przecież i potwierdzonego przymierza zawartego przez ludzi nikt nie odrzuca ani niczego nie dodaje. [16] »Abrahamowi natomiast i jego potomkowi zostały ogłoszone obietnice. Nie mówi: I potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym: I twojemu potomkowi – którym jest Chrystus. [17] »To więc mówię, że przymierza potwierdzonego wcześniej przez Boga w Chrystusie, nie unieważniło Prawo, które nastało po czterystu trzydziestu latach, tak by uznać obietnicę za nieważną. [18] »Albowiem jeśli z Prawa jest dziedziczenie, to już nie z obietnicy; lecz Abrahamowi darował je Bóg przez obietnicę. [19] »Czym więc jest Prawo? Z powodu przestępstw zostało dodane, dopóki nie przyjdzie potomek, któremu dana jest obietnica; co zostało zarządzone przez aniołów ręką pośrednika. [20] »A pośrednik nie występuje przy jednej stronie, a Bóg jest jeden. [21] »Czy więc Prawo jest przeciwne obietnicom Boga? Z pewnością nie. Gdyby bowiem dane było Prawo, które mogłoby przywrócić do życia, prawdziwie z Prawa byłoby uznanie za sprawiedliwych. [22] »Ale Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa była dana tym, którzy są wierzącymi. [23] »A przed przyjściem wiary, byliśmy strzeżeni pod Prawem, razem zamknięci aż do przyjścia wiary, która miała zostać objawiona. [24] »Tak więc Prawo było naszym wychowawcą do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali uznani za sprawiedliwych. [25] »Ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. [26] »Wszyscy bowiem jesteście synami Boga przez wiarę w Chrystusa Jezusa. [27] »Albowiem ilu z was zostało ochrzczonych w Chrystusa, w Chrystusa się przyoblekliście. [28] »I nie ma Żyda ani Greka; nie ma niewolnika ani wolnego; nie ma mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. [29] »A jeśli wy należycie do Chrystusa, wtedy jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. 
«  List do Galatów 2 List do Galatów 3 List do Galatów 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl