Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Galatów » Rozdział 4
«  List do Galatów 3 List do Galatów 4 List do Galatów 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mówię więc: Tyle czasu ile dziedzic jest małym dzieckiem, niczym nie różni się od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego; [2] »Ale podlega opiekunom i zarządcom, aż do czasu ustalonego przez ojca. [3] »Tak też i my, gdy byliśmy małymi dziećmi, byliśmy zniewoleni przez elementarne zasady tego świata. [4] »Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg swojego Syna, który narodził się z kobiety i narodził się pod Prawem, [5] »Aby wykupić tych, którzy byli pod Prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. [6] »A ponieważ jesteście synami, dlatego Bóg posłał do serc waszych Ducha swojego Syna, wołającego: Abba, Tato! [7] »Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem; a jeżeli synem, to i dziedzicem Boga przez Chrystusa. [8] »Ale wtedy, prawdziwie nie znając Boga, staliście się niewolnikami tych, którzy z natury nie są bogami. [9] »Ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście poznani przez Boga, czemu ponownie zawracacie do słabych i nędznych elementarnych zasad tego świata, którym ponownie, tak jak na początku, chcecie oddać się w niewolę? [10] »Pilnujecie dni i miesięcy, i pór roku, i lat. [11] »Boję się o was, czy czasem nie trudziłem się dla was na próżno. [12] »Proszę was, bracia, stawajcie się tacy jak ja, gdyż i ja jestem jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. [13] »Wiecie bowiem, że po raz pierwszy ogłosiłem wam Ewangelię na skutek słabości ciała; [14] »A próbą moją, w moim ciele, nie wzgardziliście, ani mnie nie odrzuciliście, ale przyjęliście mnie jak posłańca Bożego, jak Chrystusa Jezusa. [15] »Kto więc był waszym szczęściem? Albowiem świadczę wam, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście swoje oczy i mi je oddali. [16] »A tak, czy stałem się waszym nieprzyjacielem mówiąc wam prawdę? [17] »Zabiegają o was, nie ku temu, co dobre, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. [18] »A dobrze jest zawsze zabiegać o to, co dobre, a nie tylko wtedy, gdy jestem wśród was obecny. [19] »Dzieciątka moje, które znowu w bólach rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was! [20] »Chciałbym teraz być obecnym przy was i odmienić mój głos, ponieważ jestem zakłopotany co do was. [21] »Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod Prawem, czy nie słuchacie tego Prawa? [22] »Albowiem jest napisane, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. [23] »A ten jednakże, który był z niewolnicy, jest zrodzony zgodnie z wolą ciała, ten natomiast z wolnej, ze względu na obietnicę. [24] »To jest znaczenie obrazowe; są to bowiem dwa przymierza; jedno z góry Synaj, które istotnie rodzi w niewolę; jest nim Hagar. [25] »Hagar bowiem jest to góra Synaj w Arabii, a odpowiada dzisiejszej Jerozolimie; bo jest w niewoli ze swoimi dziećmi. [26] »Lecz górna Jerozolima jest wolna i ona jest matką nas wszystkich. [27] »Albowiem jest napisane: Rozraduj się niepłodna, ty, która nie rodzisz; wydaj okrzyk i zawołaj, ty, która nie rodzisz w bólach; bo samotna ma więcej dzieci, niż ta, która ma męża. [28] »My natomiast, bracia, jesteśmy dziećmi obietnicy na podobieństwo Izaaka. [29] »Lecz tak, jak wtedy ten, który został zrodzony według ciała, prześladował tego, który został zrodzony według Ducha, tak i teraz. [30] »Ale co mówi Pismo? Wyrzuć niewolnicę i jej syna; bo na pewno nie będzie dziedziczyć syn niewolnicy z synem wolnej. [31] »Zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. 
«  List do Galatów 3 List do Galatów 4 List do Galatów 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl