Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Galatów » Rozdział 5
«  List do Galatów 4 List do Galatów 5 List do Galatów 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Stójcie więc w wolności, do której nas wyzwolił Chrystus i nie poddawajcie się ponownie pod jarzmo niewoli. [2] »Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeśli dajecie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. [3] »A świadczę ponownie każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wykonać całe Prawo. [4] »Zostaliście odłączeni od Chrystusa wy wszyscy, którzy w Prawie uznajeciesię za sprawiedliwych; wypadliście z łaski. [5] »My bowiem w duchu, z wiary, oczekujemy nadziei sprawiedliwości. [6] »Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara działająca przez miłość. [7] »Biegliście dobrze; kto wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? [8] »To namawianie nie jest od Tego, który was powołuje. [9] »Mała ilość zakwasu całe ciasto zakwasza. [10] »Ja jestem co do was przekonany w Panu, że nie będziecie myśleć inaczej; a ten, który was niepokoi, poniesie karę, kimkolwiek by był. [11] »A ja, bracia, jeśli jeszcze głoszę obrzezanie, dlaczego nadal jestem prześladowany? Zatem straciło znaczenie zgorszenie krzyża. [12] »Oby odcięli sobie ci, którzy was podburzają. [13] »Bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia; tylko ta wolność niech nie będzie zachętą ku pobudzaniu ciała, ale ze względu na miłość służcie jedni drugim. [14] »Całe bowiem Prawo jest wypełnione w jednym nakazie, w tym: Będziesz miłował swojego bliźniego, jak samego siebie. [15] »Ale jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzcie, abyście jedni przez drugich nie zostali strawieni. [16] »Mówię więc: Duchem postępujcie, a pożądliwości ciała z pewnością nie wykonacie. [17] »Ciało bowiem pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału; a te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. [18] »Jeśli więc przez Ducha dajecie się prowadzić, nie jesteście pod Prawem. [19] »Jawne są natomiast czyny ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, [20] »Bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, kłótnie, zazdrość, wybuchy gniewu, intrygi, poróżnienia, rozłamy, [21] »Zawiść, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne, o których zapowiadam wam, jak i przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. [22] »Natomiast owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, [23] »Łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko takim. [24] »Ci więc, którzy są własnością Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. [25] »Jeśli żyjemy w Duchu, Duchowi się podporządkowujemy. [26] »Nie stawajmy się chciwi próżnej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. 
«  List do Galatów 4 List do Galatów 5 List do Galatów 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl