Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Efezjan » Rozdział 3
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan; [2] »Jeśli tylko słyszeliście o rozporządzeniu łaski Bożej, danej mi dla was, [3] »Że według objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to wcześniej krótko napisałem, [4] »Dzięki temu, czytając, możecie zrozumieć mój wgląd w tajemnicę Chrystusa, [5] »Która w poprzednich pokoleniach nie była oznajmiona synom ludzkim, tak jak teraz została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom w Duchu, [6] »Że poganie są współdziedzicami i współczłonkami ciała, i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię. [7] »Jej to stałem się sługą według daru łaski Bożej, danej mi według skutecznej mocy Jego. [8] »Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym między poganami głosił dobrą nowinę, to niezgłębione bogactwo Chrystusa, [9] »I oświecił wszystkich, jaka jest wspólnota tajemnicy, która jest ukryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa; [10] »Aby teraz została oznajmiona przez Kościół, władzom i zwierzchnościom w niebiosach różnorodna mądrość Boga, [11] »Zgodnie z postanowieniem powziętym przed wiekami, które wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. [12] »W Nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę w Niego. [13] »Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu ucisków moich za was, które są waszą chwałą. [14] »Z tego powodu zginam moje kolana przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, [15] »Od którego jest nazwana wszelka rodzina na niebie i na ziemi, [16] »Aby dał wam według bogactwa swojej chwały, byście zostali mocą wzmocnieni przez Jego Ducha w wewnętrznym człowieku, [17] »Aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, [18] »A wy, którzy zostaliście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, abyście nabrali siły by uchwycić razem ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i głębokość, i wysokość, [19] »I poznać także tę miłość Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni do całej pełni Boga. [20] »A Temu, który według mocy w nas działającej, może uczynić niezmiernie więcej, ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, [21] »Temu chwała w Kościele w Chrystusie Jezusie we wszystkich pokoleniach, na wieki wieków. Amen. 
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl