Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Efezjan » Rozdział 5
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Stawajcie się więc naśladowcami Boga, jak dzieci umiłowane, [2] »I chodźcie w miłości, tak jak i Chrystus nas umiłował i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę dla Boga ku przyjemnej wonności. [3] »A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wymieniane pośród was, tak jak przystoi świętym, [4] »Również sprośność i błazeńskie mowy, i żarty, które nie są stosowne, ale raczej dziękczynienie. [5] »To bowiem wiedzcie, że żaden rozpustnik albo nieczysty, albo chciwiec, to jest bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. [6] »Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami; albowiem z powodu tych przychodzi gniew Boży na synów opornych; [7] »Nie bądźcie więc ich współuczestnikami. [8] »Albowiem byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu; postępujcie więc jak dzieci światła, [9] »Bo owoc Ducha wyraża się we wszelkiej dobroci i sprawiedliwości, i prawdzie. [10] »Badajcie, co jest miłe Panu; [11] »I nie bądźcie współuczestnikami bezowocnych dzieł ciemności, ale je raczej karćcie. [12] »Bo o tym, co się wśród nich potajemnie dzieje, wstyd jest i mówić. [13] »Lecz to wszystko, gdy jest obnażane przez światło, staje się jawne; bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. [14] »Dlatego mówi: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. [15] »Patrzcie więc uważnie, jak macie postępować, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. [16] »Czas wykupując, bo dni są złe. [17] »Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, co jest wolą Pana. [18] »I nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełniani w duchu, [19] »Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowe, śpiewając i grając w swoim sercu Panu, [20] »Dziękując zawsze za wszystko, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu, [21] »Ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej. [22] »Żony, bądźcie uległe swoim mężom, jak Panu; [23] »Mąż bowiem jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła; On też jest Zbawicielem ciała. [24] »Ale tak, jak Kościół uległy jest Chrystusowi, tak i żony własnym mężom we wszystkim. [25] »Mężowie, miłujcie swoje żony, tak jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, [26] »Aby go uświęcić, oczyszczając kąpielą wodną przez Słowo, [27] »Aby postawić go przy sobie jako Kościół pełen chwały, nie mający plamy, ani zmarszczki, ani żadnych z tych rzeczy, ale żeby był święty i nienaganny. [28] »Tak też mężowie powinni miłować swoje żony, jak swoje ciała; kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. [29] »Albowiem nikt nigdy swojego ciała nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, tak jak i Pan Kościół, [30] »Bo jesteśmy członkami Jego ciała, z Jego ciała i z Jego kości. [31] »Z tego względu opuści człowiek swojego ojca i matkę, i zostanie złączony ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. [32] »Tajemnica to wielka; ja jednak mówię to w odniesieniu do Chrystusa i w odniesieniu do Kościoła. [33] »Jednakże niech każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niech ma głęboki respekt wobec swojego męża. 
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl