Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Filipian » Rozdział 1
«  List do Efezjan 6 List do Filipian 1 List do Filipian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, z biskupami i z diakonami. [2] »Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Dziękuję Bogu mojemu przy każdym moim wspomnieniu o was, [4] »Zawsze w każdej mojej modlitwie, za was wszystkich, modląc się z radością, [5] »Z powodu wspólnoty waszej w Ewangelii, od pierwszego dnia aż do teraz, [6] »Będąc przekonany o tym, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca, aż do dnia Jezusa Chrystusa. [7] »Wobec tego słuszne jest, abym tak o was wszystkich myślał, dlatego mam was w swoim sercu, bo w więzach moich, jak i w obronie i w utwierdzeniu Ewangelii, wy wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. [8] »Albowiem Bóg jest moim świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa, [9] »I modlę się o to, aby wasza miłość jeszcze bardziej i bardziej obfitowała w dogłębnym poznaniu i we wszelkim doznaniu, [10] »Abyście mogli rozpoznać to, co ważne, byście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, [11] »Będąc napełnieni owocami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i sławie Boga. [12] »A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że przeciwności wobec mnie, wpłynęły raczej na rozkrzewienie Ewangelii, [13] »Tak że więzy moje dla Chrystusa stały się znane w całym pretorium i wszystkim pozostałym. [14] »A coraz liczniejsi bracia w Panu, będąc przekonani moimi więzami, zaczęli z większą śmiałością, bez bojaźni opowiadać Słowo. [15] »Niektórzy wprawdzie z powodu zazdrości i kłótni, a niektórzy natomiast z powodu dobrej woli głoszą Chrystusa. [16] »Ci, którzy istotnie z powodu próżnej ambicji głoszą Chrystusa nieszczerze, przypuszczają, że przydają ucisku moim więzom; [17] »A ci, którzy z miłości, wiedzą, że jestem ustanowiony do obrony Ewangelii. [18] »Cóż więc? Mimo że każdym sposobem czy pozornie, czy to w prawdzie, Chrystus jest głoszony; z tego się raduję i będę się radował, [19] »Wiem bowiem, że to okaże się mi ku wybawieniu przez modlitwę waszą i wsparcie Ducha Jezusa Chrystusa, [20] »Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie zostanę zawstydzony, ale z całą śmiałością, jak zawsze, tak i teraz, wywyższony zostanie Chrystus w moim ciele czy to przez życie, czy przez śmierć. [21] »Dla mnie bowiem żyć – Chrystus, umrzeć – zysk. [22] »Jeśli jednak żyć w ciele – to dla mnie owoc dzieła; a co wybiorę – nie wiem. [23] »Albowiem jedno i drugie mnie naciska; pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to daleko lepsze, [24] »Ale pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na was. [25] »A będąc tego pewien, wiem, że pozostanę i będę trwał razem przy wszystkich dla waszego postępu i radości wiary, [26] »Aby chluba wasza obfitowała w Chrystusie Jezusie we mnie, z powodu mojego ponownego przyjścia do was. [27] »Tylko żyjcie jak wolni obywatele w sposób godny Ewangelii Chrystusa, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym Duchu, jedną duszą walcząc razem dla wiary Ewangelii, [28] »I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom; co dla nich prawdziwie jest dowodem zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga; [29] »Gdyż wam to zostało darowane dla Chrystusa, abyście nie tylko w Niego wierzyli, ale i dla Niego cierpieli, [30] »Tocząc tę samą walkę, jaką widzieliście we mnie i o jakiej we mnie teraz słyszycie. 
«  List do Efezjan 6 List do Filipian 1 List do Filipian 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl