Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Filipian » Rozdział 2
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli więc jest jakaś zachęta w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś serdeczne uczucie i miłosierdzie, [2] »Dopełnijcie mojej radości, mając to samo rozumienie, tę samą miłość, jedną duszę i jedno myśląc. [3] »Nic nie czyniąc z powodu próżnej ambicji lub pustej chwały, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie. [4] »Niech wszyscy mają na uwadze nie tylko swoje sprawy, ale każdy i sprawy innych. [5] »Ten bowiem sposób myślenia niech będzie w was, jaki i był w Chrystusie Jezusie, [6] »Który będąc w postaci Bożej, nie uznał za grabież być równym Bogu, [7] »Ale ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, stając się podobny ludziom, a w zewnętrznej postaci został znaleziony jako człowiek; [8] »Sam siebie uniżył, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. [9] »Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię, ponad wszelkie imię; [10] »Aby na imię Jezusa zginało się każde kolano istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych, [11] »I aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. [12] »Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale teraz daleko więcej podczas mojej nieobecności, z bojaźnią i drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. [13] »Albowiem Bóg jest Tym, który sprawia w was i chęć, i wykonywanie według swojego upodobania. [14] »Wszystko czyńcie bez szemrania i powątpiewania, [15] »Abyście stali się nienaganni i szczerzy jako dzieci Boga, niewinni wśród rodu wynaturzonego i przewrotnego, w którym jesteście widoczni jak światła na świecie, [16] »Zachowując słowa życia ku mojej chlubie na dzień Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. [17] »Ale jeżeli i teraz jestem wylany na ofiarę i w służbie waszej wiary, raduję się i współraduję się z wami wszystkimi. [18] »A tak samo i wy radujcie się i współradujcie się ze mną. [19] »I mam nadzieję w Panu Jezusie, że Tymoteusza szybko poślę do was, abym i ja był dobrej myśli, wiedząc o tym, co wśród was się dzieje. [20] »Albowiem nie mam nikogo równie myślącego jak on, który by się prawdziwie zatroszczył o to, co was dotyczy. [21] »Bo wszyscy szukają swoich spraw, a nie tych spraw, które są Chrystusa Jezusa. [22] »A jego doświadczenie znacie, dlatego że jak dziecko ojcu, razem ze mną służył dla Ewangelii. [23] »Mam więc nadzieję, że go natychmiast do was poślę, jak tylko zobaczę co się ze mną stanie; [24] »A jestem przekonany w Panu, że i sam szybko do was przyjdę. [25] »Ale uważałem za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata i mojego współpracownika i współbojownika, a waszego posłańca i sługę w mojej potrzebie, [26] »Ponieważ tęsknił do was wszystkich i martwił się, bo słyszeliście, że zachorował. [27] »Bo wprawdzie chorował, tak że był bliski śmierci; ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. [28] »Dlatego tym pilniej posłałem go, abyście widząc go, ponownie uradowali się, a ja abym miał mniej smutku. [29] »Przyjmijcie go więc w Panu z całą radością; a takich ludzi miejcie w poszanowaniu. [30] »Bo z powodu dzieła Chrystusa bliski był śmierci, narażając duszę swoją na niebezpieczeństwo, aby dopełnić tego, czego w waszej służbie wobec mnie brakowało. 
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl