Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Filipian » Rozdział 3
«  List do Filipian 2 List do Filipian 3 List do Filipian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać wam to samo, z pewnością nie jest dla mnie nużące, ale dla was jest to zabezpieczeniem. [2] »Przypatrujcie się psom, przypatrujcie się złym pracownikom, przypatrujcie się obrzezywaczom. [3] »My bowiem jesteśmy obrzezaniem, my, którzy służymy w duchu Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele nie pokładamy ufności. [4] »Chociaż ja mógłbym mieć ufność także w ciele; a jeśli ktoś inny mniema, że może pokładać ufność w ciele, to ja tym bardziej; [5] »Obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według Prawa faryzeusz, [6] »Co do żarliwości – prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na Prawie – stałem się nienaganny. [7] »Ale to, co mi było zyskiem, to z powodu Chrystusa uznałem za szkodę. [8] »Ale istotnie, raczej i wszystko uznaję za szkodę z powodu górującego nad wszystkim poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa, [9] »I zostać znalezionym w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, która jest z Prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, sprawiedliwość z Boga przez wiarę, [10] »Żeby poznać Go i moc Jego zmartwychwstania, i mieć udział w Jego cierpieniach, będąc kształtowanym Jego śmiercią, [11] »Obym w jakiś sposób przeszedł do powstania z martwych. [12] »Nie żebym już posiadł albo już jestem doskonały; ale dążę do tego, aby pochwycić, gdyż zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. [13] »Bracia, ja nie sądzę o sobie, że pochwyciłem, [14] »Ale jedno czynię: zapominam, co za mną i z uporem sięgam po to, co przede mną, prę do celu, ku nagrodzie pochodzącego z góry powołania Bożego w Chrystusie Jezusie. [15] »Ilu nas zatem doskonałych, tak myślmy; a jeżeli coś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. [16] »Niemniej do czego doszliśmy, w tym postępujmy według tych samych zasad i tak samo myślmy. [17] »Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i przyglądajcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. [18] »Wielu bowiem o których wam często mówiłem, a teraz i z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusa; [19] »Takich końcem jest zatracenie, takich bogiem jest brzuch, a chwała ich w hańbie, oni myślą o rzeczach ziemskich. [20] »Nasza bowiem ojczyzna jest w niebiosach, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, [21] »Który przekształci poniżone ciało nasze, aby stało się w swej postaci podobne ciału chwały Jego, według skutecznego działania Jego mocy, którą też wszystko może sobie podporządkować. 
«  List do Filipian 2 List do Filipian 3 List do Filipian 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl