Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Filipian » Rozdział 4
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego, bracia moi umiłowani i upragnieni, radości moja i wieńcu mój, tak stójcie w Panu, umiłowani. [2] »Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. [3] »Proszę też i ciebie, prawdziwy towarzyszu, pomagaj im, gdyż one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wraz z Klemensem, i z pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w zwoju życia. [4] »Radujcie się zawsze w Panu; ponownie mówię: Radujcie się. [5] »Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom; Pan jest blisko. [6] »Nie troszczcie się o nic, ale w każdej modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, prośby wasze niech są znane Bogu. [7] »A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. [8] »Na koniec, bracia, co tylko jest prawdziwe, co tylko szlachetne, co tylko sprawiedliwe, co tylko czyste, co tylko miłe, co tylko chwalebne, jeśli coś jest cnotą, i jeśli coś jest chwałą, o tym rozważajcie. [9] »Czego się też nauczyliście i co przyjęliście, i słyszeliście, i widzieliście we mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. [10] »A wielce ucieszyłem się w Panu, że jak niegdyś, tak teraz rozkwitła wasza troska o mnie; myśleliście już o tym, jednak nie mieliście ku temu sposobności. [11] »Mówię to nie z powodu niedostatku; bo nauczyłem się być samowystarczalny. [12] »Umiem być uniżonym, umiem i obfitować; wszędzie i we wszystko jestem wtajemniczony, i nasyconym być i głodować, i obfitować i być w niedostatku; [13] »Wszystko mogę w Tym, który mnie napełnia mocą, w Chrystusie. [14] »Jednak dobrze uczyniliście, stając się współuczestnikami mojego ucisku. [15] »A wiecie i wy, Filipianie, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, żaden zbór nie stał się wspólnikiem na rachunku rozchodu i przychodu, tylko wy jedyni; [16] »Bo i do Tesalonik raz i drugi posłaliście mi na moje potrzeby. [17] »Nie, żebym pragnął daru; ale pragnę owocu, rosnącego na waszym rachunku. [18] »A odebrałem wszystko i mam nadmiar; jestem zaopatrzony, biorąc od Epafrodyta, co posłaliście, tę wonność kadzidła, ofiarę godną przyjęcia i bardzo podobającą się Bogu. [19] »A Bóg mój wypełni wszelką potrzebę waszą według swojego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie. [20] »A Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. [21] »Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. [22] »Pozdrawiają was wszyscy święci, a najbardziej ci z domu Cezara. [23] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen. 
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl